Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Trưng bày "Bánh mứt Tết Huế"
Ngày cập nhật 26/01/2019

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Xuân Kỷ Hợi 2019, Bảo tàng Văn hóa Huế triển khai phòng trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế".

 
Hoạt động trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế" nhằm giới thiệu các loại mứt bánh truyền thống thống của Huế thường dùng trong dịp Tết như mứt gừng, mứt dừa, mứt sắn, mứt hạt sen, mứt cam sành, mứt bí đao, mứt sắn dây, mứt gừng xăm…; các loại bánh như bánh Tét, bánh đậu xanh, bánh khô nổ, bánh in, bánh hạt sen, bánh thuẫn, bánh bỏ mứt, bánh gối, bánh dứa, bánh sâm…
 
 
Hoạt động này góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị của các loại bánh, mứt truyền thống Huế, đồng thời khẳng định sự phong phú, đa dạng của văn hóa ẩm thực Huế.
 
 
Thời gian mở cửa vào lúc 14h00 ngày 26/1/2019 (Thứ Bảy); kéo dài từ ngày 26/1/2019 - 26/2/2019. Vào cửa tham quan tự do.
 
 
 
 
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trưng bày "Bánh mứt Tết Huế"
Ngày cập nhật 26/01/2019

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Xuân Kỷ Hợi 2019, Bảo tàng Văn hóa Huế triển khai phòng trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế".

 
Hoạt động trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế" nhằm giới thiệu các loại mứt bánh truyền thống thống của Huế thường dùng trong dịp Tết như mứt gừng, mứt dừa, mứt sắn, mứt hạt sen, mứt cam sành, mứt bí đao, mứt sắn dây, mứt gừng xăm…; các loại bánh như bánh Tét, bánh đậu xanh, bánh khô nổ, bánh in, bánh hạt sen, bánh thuẫn, bánh bỏ mứt, bánh gối, bánh dứa, bánh sâm…
 
 
Hoạt động này góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị của các loại bánh, mứt truyền thống Huế, đồng thời khẳng định sự phong phú, đa dạng của văn hóa ẩm thực Huế.
 
 
Thời gian mở cửa vào lúc 14h00 ngày 26/1/2019 (Thứ Bảy); kéo dài từ ngày 26/1/2019 - 26/2/2019. Vào cửa tham quan tự do.
 
 
 
 
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trưng bày "Bánh mứt Tết Huế"
Ngày cập nhật 26/01/2019

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Xuân Kỷ Hợi 2019, Bảo tàng Văn hóa Huế triển khai phòng trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế".

 
Hoạt động trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế" nhằm giới thiệu các loại mứt bánh truyền thống thống của Huế thường dùng trong dịp Tết như mứt gừng, mứt dừa, mứt sắn, mứt hạt sen, mứt cam sành, mứt bí đao, mứt sắn dây, mứt gừng xăm…; các loại bánh như bánh Tét, bánh đậu xanh, bánh khô nổ, bánh in, bánh hạt sen, bánh thuẫn, bánh bỏ mứt, bánh gối, bánh dứa, bánh sâm…
 
 
Hoạt động này góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị của các loại bánh, mứt truyền thống Huế, đồng thời khẳng định sự phong phú, đa dạng của văn hóa ẩm thực Huế.
 
 
Thời gian mở cửa vào lúc 14h00 ngày 26/1/2019 (Thứ Bảy); kéo dài từ ngày 26/1/2019 - 26/2/2019. Vào cửa tham quan tự do.
 
 
 
 
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trưng bày "Bánh mứt Tết Huế"
Ngày cập nhật 26/01/2019

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Xuân Kỷ Hợi 2019, Bảo tàng Văn hóa Huế triển khai phòng trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế".

 
Hoạt động trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế" nhằm giới thiệu các loại mứt bánh truyền thống thống của Huế thường dùng trong dịp Tết như mứt gừng, mứt dừa, mứt sắn, mứt hạt sen, mứt cam sành, mứt bí đao, mứt sắn dây, mứt gừng xăm…; các loại bánh như bánh Tét, bánh đậu xanh, bánh khô nổ, bánh in, bánh hạt sen, bánh thuẫn, bánh bỏ mứt, bánh gối, bánh dứa, bánh sâm…
 
 
Hoạt động này góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị của các loại bánh, mứt truyền thống Huế, đồng thời khẳng định sự phong phú, đa dạng của văn hóa ẩm thực Huế.
 
 
Thời gian mở cửa vào lúc 14h00 ngày 26/1/2019 (Thứ Bảy); kéo dài từ ngày 26/1/2019 - 26/2/2019. Vào cửa tham quan tự do.
 
 
 
 
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trưng bày "Bánh mứt Tết Huế"
Ngày cập nhật 26/01/2019

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Xuân Kỷ Hợi 2019, Bảo tàng Văn hóa Huế triển khai phòng trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế".

 
Hoạt động trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế" nhằm giới thiệu các loại mứt bánh truyền thống thống của Huế thường dùng trong dịp Tết như mứt gừng, mứt dừa, mứt sắn, mứt hạt sen, mứt cam sành, mứt bí đao, mứt sắn dây, mứt gừng xăm…; các loại bánh như bánh Tét, bánh đậu xanh, bánh khô nổ, bánh in, bánh hạt sen, bánh thuẫn, bánh bỏ mứt, bánh gối, bánh dứa, bánh sâm…
 
 
Hoạt động này góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị của các loại bánh, mứt truyền thống Huế, đồng thời khẳng định sự phong phú, đa dạng của văn hóa ẩm thực Huế.
 
 
Thời gian mở cửa vào lúc 14h00 ngày 26/1/2019 (Thứ Bảy); kéo dài từ ngày 26/1/2019 - 26/2/2019. Vào cửa tham quan tự do.
 
 
 
 
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trưng bày "Bánh mứt Tết Huế"
Ngày cập nhật 26/01/2019

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Xuân Kỷ Hợi 2019, Bảo tàng Văn hóa Huế triển khai phòng trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế".

 
Hoạt động trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế" nhằm giới thiệu các loại mứt bánh truyền thống thống của Huế thường dùng trong dịp Tết như mứt gừng, mứt dừa, mứt sắn, mứt hạt sen, mứt cam sành, mứt bí đao, mứt sắn dây, mứt gừng xăm…; các loại bánh như bánh Tét, bánh đậu xanh, bánh khô nổ, bánh in, bánh hạt sen, bánh thuẫn, bánh bỏ mứt, bánh gối, bánh dứa, bánh sâm…
 
 
Hoạt động này góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị của các loại bánh, mứt truyền thống Huế, đồng thời khẳng định sự phong phú, đa dạng của văn hóa ẩm thực Huế.
 
 
Thời gian mở cửa vào lúc 14h00 ngày 26/1/2019 (Thứ Bảy); kéo dài từ ngày 26/1/2019 - 26/2/2019. Vào cửa tham quan tự do.
 
 
 
 
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trưng bày "Bánh mứt Tết Huế"
Ngày cập nhật 26/01/2019

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Xuân Kỷ Hợi 2019, Bảo tàng Văn hóa Huế triển khai phòng trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế".

 
Hoạt động trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế" nhằm giới thiệu các loại mứt bánh truyền thống thống của Huế thường dùng trong dịp Tết như mứt gừng, mứt dừa, mứt sắn, mứt hạt sen, mứt cam sành, mứt bí đao, mứt sắn dây, mứt gừng xăm…; các loại bánh như bánh Tét, bánh đậu xanh, bánh khô nổ, bánh in, bánh hạt sen, bánh thuẫn, bánh bỏ mứt, bánh gối, bánh dứa, bánh sâm…
 
 
Hoạt động này góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị của các loại bánh, mứt truyền thống Huế, đồng thời khẳng định sự phong phú, đa dạng của văn hóa ẩm thực Huế.
 
 
Thời gian mở cửa vào lúc 14h00 ngày 26/1/2019 (Thứ Bảy); kéo dài từ ngày 26/1/2019 - 26/2/2019. Vào cửa tham quan tự do.
 
 
 
 
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trưng bày "Bánh mứt Tết Huế"
Ngày cập nhật 26/01/2019

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Xuân Kỷ Hợi 2019, Bảo tàng Văn hóa Huế triển khai phòng trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế".

 
Hoạt động trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế" nhằm giới thiệu các loại mứt bánh truyền thống thống của Huế thường dùng trong dịp Tết như mứt gừng, mứt dừa, mứt sắn, mứt hạt sen, mứt cam sành, mứt bí đao, mứt sắn dây, mứt gừng xăm…; các loại bánh như bánh Tét, bánh đậu xanh, bánh khô nổ, bánh in, bánh hạt sen, bánh thuẫn, bánh bỏ mứt, bánh gối, bánh dứa, bánh sâm…
 
 
Hoạt động này góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị của các loại bánh, mứt truyền thống Huế, đồng thời khẳng định sự phong phú, đa dạng của văn hóa ẩm thực Huế.
 
 
Thời gian mở cửa vào lúc 14h00 ngày 26/1/2019 (Thứ Bảy); kéo dài từ ngày 26/1/2019 - 26/2/2019. Vào cửa tham quan tự do.
 
 
 
 
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trưng bày "Bánh mứt Tết Huế"
Ngày cập nhật 26/01/2019

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Xuân Kỷ Hợi 2019, Bảo tàng Văn hóa Huế triển khai phòng trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế".

 
Hoạt động trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế" nhằm giới thiệu các loại mứt bánh truyền thống thống của Huế thường dùng trong dịp Tết như mứt gừng, mứt dừa, mứt sắn, mứt hạt sen, mứt cam sành, mứt bí đao, mứt sắn dây, mứt gừng xăm…; các loại bánh như bánh Tét, bánh đậu xanh, bánh khô nổ, bánh in, bánh hạt sen, bánh thuẫn, bánh bỏ mứt, bánh gối, bánh dứa, bánh sâm…
 
 
Hoạt động này góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị của các loại bánh, mứt truyền thống Huế, đồng thời khẳng định sự phong phú, đa dạng của văn hóa ẩm thực Huế.
 
 
Thời gian mở cửa vào lúc 14h00 ngày 26/1/2019 (Thứ Bảy); kéo dài từ ngày 26/1/2019 - 26/2/2019. Vào cửa tham quan tự do.
 
 
 
 
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trưng bày "Bánh mứt Tết Huế"
Ngày cập nhật 26/01/2019

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Xuân Kỷ Hợi 2019, Bảo tàng Văn hóa Huế triển khai phòng trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế".

 
Hoạt động trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế" nhằm giới thiệu các loại mứt bánh truyền thống thống của Huế thường dùng trong dịp Tết như mứt gừng, mứt dừa, mứt sắn, mứt hạt sen, mứt cam sành, mứt bí đao, mứt sắn dây, mứt gừng xăm…; các loại bánh như bánh Tét, bánh đậu xanh, bánh khô nổ, bánh in, bánh hạt sen, bánh thuẫn, bánh bỏ mứt, bánh gối, bánh dứa, bánh sâm…
 
 
Hoạt động này góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị của các loại bánh, mứt truyền thống Huế, đồng thời khẳng định sự phong phú, đa dạng của văn hóa ẩm thực Huế.
 
 
Thời gian mở cửa vào lúc 14h00 ngày 26/1/2019 (Thứ Bảy); kéo dài từ ngày 26/1/2019 - 26/2/2019. Vào cửa tham quan tự do.
 
 
 
 
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trưng bày "Bánh mứt Tết Huế"
Ngày cập nhật 26/01/2019

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Xuân Kỷ Hợi 2019, Bảo tàng Văn hóa Huế triển khai phòng trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế".

 
Hoạt động trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế" nhằm giới thiệu các loại mứt bánh truyền thống thống của Huế thường dùng trong dịp Tết như mứt gừng, mứt dừa, mứt sắn, mứt hạt sen, mứt cam sành, mứt bí đao, mứt sắn dây, mứt gừng xăm…; các loại bánh như bánh Tét, bánh đậu xanh, bánh khô nổ, bánh in, bánh hạt sen, bánh thuẫn, bánh bỏ mứt, bánh gối, bánh dứa, bánh sâm…
 
 
Hoạt động này góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị của các loại bánh, mứt truyền thống Huế, đồng thời khẳng định sự phong phú, đa dạng của văn hóa ẩm thực Huế.
 
 
Thời gian mở cửa vào lúc 14h00 ngày 26/1/2019 (Thứ Bảy); kéo dài từ ngày 26/1/2019 - 26/2/2019. Vào cửa tham quan tự do.
 
 
 
 
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trưng bày "Bánh mứt Tết Huế"
Ngày cập nhật 26/01/2019

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Xuân Kỷ Hợi 2019, Bảo tàng Văn hóa Huế triển khai phòng trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế".

 
Hoạt động trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế" nhằm giới thiệu các loại mứt bánh truyền thống thống của Huế thường dùng trong dịp Tết như mứt gừng, mứt dừa, mứt sắn, mứt hạt sen, mứt cam sành, mứt bí đao, mứt sắn dây, mứt gừng xăm…; các loại bánh như bánh Tét, bánh đậu xanh, bánh khô nổ, bánh in, bánh hạt sen, bánh thuẫn, bánh bỏ mứt, bánh gối, bánh dứa, bánh sâm…
 
 
Hoạt động này góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị của các loại bánh, mứt truyền thống Huế, đồng thời khẳng định sự phong phú, đa dạng của văn hóa ẩm thực Huế.
 
 
Thời gian mở cửa vào lúc 14h00 ngày 26/1/2019 (Thứ Bảy); kéo dài từ ngày 26/1/2019 - 26/2/2019. Vào cửa tham quan tự do.
 
 
 
 
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trưng bày "Bánh mứt Tết Huế"
Ngày cập nhật 26/01/2019

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Xuân Kỷ Hợi 2019, Bảo tàng Văn hóa Huế triển khai phòng trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế".

 
Hoạt động trưng bày chuyên đề "Bánh mứt Tết Huế" nhằm giới thiệu các loại mứt bánh truyền thống thống của Huế thường dùng trong dịp Tết như mứt gừng, mứt dừa, mứt sắn, mứt hạt sen, mứt cam sành, mứt bí đao, mứt sắn dây, mứt gừng xăm…; các loại bánh như bánh Tét, bánh đậu xanh, bánh khô nổ, bánh in, bánh hạt sen, bánh thuẫn, bánh bỏ mứt, bánh gối, bánh dứa, bánh sâm…
 
 
Hoạt động này góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị của các loại bánh, mứt truyền thống Huế, đồng thời khẳng định sự phong phú, đa dạng của văn hóa ẩm thực Huế.
 
 
Thời gian mở cửa vào lúc 14h00 ngày 26/1/2019 (Thứ Bảy); kéo dài từ ngày 26/1/2019 - 26/2/2019. Vào cửa tham quan tự do.
 
 
 
 
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

     

Đường dây nóng: 0234.3501111

Đơn vị hỗ trợ