Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 10 năm 2021
Ngày cập nhật 10/11/2021

Ngày 21 tháng 10 năm 2021, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 10 năm 2021.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 09
Uớc tháng 10 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 10 so tháng trước (%) Ước tháng 10 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 10 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt         17,834           18,505      651,958        103.76        28.64          42.86
Trong đó, Khách quốc tế              1,328              1,130         19,930           85.09         49.87             3.60
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ1 Lượt         17,834           18,129      433,384        101.65      101.65          27.79
Trong đó, Khách quốc tế              1,328              1,130         17,781           85.09         85.09           50.36
3. Tổng thu từ du lịch1 Triệu         25,971           26,175   1,123,830        100.79        22.29          31.60

Ghi chú: 1 số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.733.888
Đang truy cập 19.769