Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 11 năm 2021
Ngày cập nhật 01/12/2021

Ngày 22 tháng 11 năm 2021, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 11 năm 2021.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 10
Uớc tháng 11 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 11 so tháng trước (%) Ước tháng 11 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 11 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt         18,743           19,713      671,909        105.18        26.25          41.90
Trong đó, Khách quốc tế              1,447              1,231         21,478           85.07         54.11             3.86
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ1 Lượt         18,114           18,192      451,565        100.43        27.23          47.70
Trong đó, Khách quốc tế              1,133              1,210         18,994         106.80         53.73             7.38
3. Tổng thu từ du lịch1 Triệu         26,157           26,259   1,150,071        100.39        19.62          31.05

Ghi chú: 1 số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.733.888
Đang truy cập 19.110