Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 12 năm 2021
Ngày cập nhật 21/12/2021

Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 12 năm 2021.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 11
Uớc tháng 12 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 12 so tháng trước (%) Ước tháng 12 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 12 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt         18,832           20,543      691,571        109.09        25.14          40.98
Trong đó, Khách quốc tế              1,206              1,282         22,735         106.30         53.37             4.07
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ1 Lượt         18,171           19,388      470,932          28.91        46.45          46.45
Trong đó, Khách quốc tế              1,191              1,252         20,227           55.47          7.79             7.79
3. Tổng thu từ du lịch1 Triệu         26,229           27,758   1,177,799        105.83        20.26          30.67

Ghi chú: 1 số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.733.888
Đang truy cập 19.270