Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 02 năm 2022
Ngày cập nhật 01/03/2022

Ngày 25 tháng 02 năm 2022, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 02 năm 2022.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 01
Uớc tháng 02 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 02 so tháng trước (%) Ước tháng 02 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 2 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt         61,795         101,383      163,178        164.06      115.09          81.98
Trong đó, Khách quốc tế              1,583              1,633           3,216         103.16         57.93           59.93
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Lượt         26,595           33,620        60,215        126.41        49.64          44.52
Trong đó, Khách quốc tế              1,376              1,520           2,896         110.47         66.84           63.83
3. Tổng thu từ du lịch Triệu       107,167         139,348      246,515        130.03        69.38          65.27
Ghi chú: 1 số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế           

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.077.401
Đang truy cập 12.969