Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 01 năm 2022
Ngày cập nhật 01/03/2022

Ngày 24 tháng 01 năm 2022, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 01 năm 2022.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Uớc tháng 1 Ước tháng 01 so cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt         27,735                24.62
Trong đó, Khách quốc tế              1,580                 64.67
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Ngày         19,935                29.51
Trong đó, Khách quốc tế              1,270                 56.12
3. Doanh thu từ Doanh nghiệp du lịch Triệu         28,042                35.79
4. Tổng thu từ du lịch Triệu         70,105                35.79
Ghi chú: 1 số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế   

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.077.680
Đang truy cập 13.126