Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 3 năm 2022
Ngày cập nhật 04/04/2022

Ngày 21 tháng 3 năm 2022, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 3 năm 2022.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 02
Uớc tháng 03 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 03 so tháng trước (%) Ước tháng 03 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 3 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt       120,055         114,816      296,666          95.64      104.18          90.32
Trong đó, Khách quốc tế              1,429              1,650           4,662         115.47         67.68           61.04
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ 1 Lượt         43,503           48,066      157,170        110.49        67.62          76.17
Trong đó, Khách quốc tế              1,360              1,400           2,819         102.94         63.26           41.76
3. Tổng thu từ du lịch Triệu       167,928         204,667      479,762        121.88        99.53        125.31

Ghi chú: 1 số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.075.174
Đang truy cập 11.513