Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 4 năm 2022
Ngày cập nhật 29/04/2022

Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 4 năm 2022.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 03
Uớc tháng 04 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 04 so tháng trước (%) Ước tháng 04 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 4 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt       107,010         139,148      428,008        130.03        81.10          84.16
Trong đó, Khách quốc tế              1,691              3,008           7,711         177.88         99.57           71.25
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ 1 Lượt         55,501           67,648      192,077        121.89        76.69          65.21
Trong đó, Khách quốc tế              1,447              1,508           5,691         104.22         65.39           62.84
3. Tổng thu từ du lịch Triệu       199,470         241,336      715,901        120.99      105.41        115.63

Ghi chú: 1 số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.075.648
Đang truy cập 11.794