Tìm kiếm tin tức
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý III năm 2022
Ngày cập nhật 12/09/2022

Trong Quý III năm 2022 (11/6/2022 - 10/9/2022), Sở Du lịch đã tiếp nhận 98 hồ sơ; có 72 hồ sơ đã được giải quyết trước và đúng hạn; 18 hồ sơ đang trong hạn đang giải quyết  và 08 hồ sơ đã giarii quyết nhưng trễ hẹn. Cụ thể theo bảng sau:

STT

Tên đơn vị

Tổng hồ sơ

Hồ sơ chờ tiếp nhận

Hồ sơ đang giải quyết

Hồ sơ đã giải quyết

Không hợp lệ

Tổng cộng

Trong hạn

Tổng cộng

Trong hạn

Trễ hẹn

Tổng cộng

Trước hẹn

Đúng hẹn

Trễ hẹn

 
 

TỔNG CỘNG

98

3

3

18

18

0

80

63

9

8

0

1

00.23.H57 - Sở Du lịch

98

3

3

18

18

 

80

63

9

8


 

 

Lê Thị Hà Giang
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.252.797
Đang truy cập 14.011