Tìm kiếm tin tức
Tập huấn nghiệp vụ cho lái xe và nhân viên phục vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch khóa 2 năm 2022
Ngày cập nhật 30/09/2022
Tham gia lớp tập huấn có 114 học viên

             Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và các văn bản dưới luật; Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT ngày 15/11/2017 của Bộ Giao thông Vận tải. Từ ngày 07/6/2022 đến ngày 11/6/2022. Triển khai chương trình trọng điểm phát triển du lịch dịch vụ năm 2022, Sở Du lịch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho 114 lái xe và nhân viên phục vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch khóa 2 năm 2022, khóa học diễn ra từ ngày 20-24/9/2022.

           Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và các văn bản dưới luật; Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT ngày 15/11/2017 của Bộ Giao thông Vận tải. Từ ngày 07/6/2022 đến ngày 11/6/2022. Triển khai chương trình trọng điểm phát triển du lịch dịch vụ năm 2022, Sở Du lịch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho 114 lái xe và nhân viên phục vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch khóa 2 năm 2022, khóa học diễn ra từ ngày 20-24/9/2022.

Tập huấn về Nghiệp vụ du lịch

         Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về nghiệp vụ du lịch cho các lái xe và nhân viên phục vụ trên xe vận tải khách du lịch trên địa bàn tỉnh. Các học viên được giảng viên cập nhật tình hình về Du lịch Việt Nam và Thừa Thiên Huế, bồi dưỡng về văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ cơ bản phục vụ khách. Đây cũng là hoạt động nhằm từng bước khôi phục dịch vụ vận tải khách du lịch khi thị trường khách du lịch quốc tế đến Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.

         Bên cạnh đó, thông qua lớp tập huấn các học viên được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới về lĩnh vực Du lịch, lĩnh vực Ngành giao thông vận tải; hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo vừa phục vụ khách vừa sản xuất kinh doanh, tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Tập huấn về kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử

Tập huấn về ngoại ngữ

 

 

Nguyễn Hữu Tuệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.669.032
Đang truy cập 21.365