Tìm kiếm tin tức
Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Đô thị Vinh Thanh và vùng phụ cận
Ngày cập nhật 26/05/2023

Ngày 01/5/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 955/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Đô thị Vinh Thanh và vùng phụ cận.

 

Thông tin chung về đồ án quy hoạch:

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Đô thị Vinh Thanh và vùng phụ cận.

2. Địa điểm: Khu vực lập quy hoạch thuộc phạm vi các xã Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Phạm vi ranh giới:

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới xã Vinh Thanh, một phần xã Vinh An và một phần xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang Thừa Thiên Huế, có ranh như sau:

- Phía Đông Bắc giáp biển Đông;

- Phía Đông Nam giáp xã Vinh An và khu nghĩa địa làng An Bằng;

- Phía Tây Nam giáp phá Tam Giang và khu dân cư xã Vinh An;

- Phía Tây Bắc giáp xã Vinh Xuân và khu dân cư xã Vinh Xuân.

4. Quy mô:

a) Quy mô đất đai: Diện tích khu vực nghiên cứu quy hoạch khoảng 1.504,2ha. Trong đó:

- Toàn bộ diện tích xã Vinh Thanh khoảng 1.053,6 ha;

- Khu vực thuộc xã Vinh An khoảng 218,9 ha;

- Khu vực thuộc xã Vinh Xuân khoảng 231,7 ha.

b) Quy mô dân số:

- Quy mô dân số năm 2020: 13.500 người;

- Quy mô dân số dự kiến năm 2030: 25.000 người;

- Quy mô dân số dự kiến năm 2040: 37.000 người.

5.  Tính chất:

- Là khu vực được đầu tư xây dựng từng bước để trở thành thị trấn trung tâm tiểu vùng khu vực ven biển và đầm phá của huyện Phú Vang.

- Là đô thị phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, cảnh quan môi trường, gắn với việc đẩy mạnh phát triển du lịch dịch vụ, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản,...

- Là khu vực đô thị bao gồm các khu dân cư được nâng cấp, chỉnh trang kết hợp phát triển xây dựng mới với hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và gắn kết hài hòa với các khu dịch vụ du lịch và vùng phụ cận.

6. Mục tiêu:

- Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 18/02/2014; Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại V.

- Định hướng phát triển không gian kiến trúc, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan, giá trị văn hóa lịch sử nhằm phát triển bền vững; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của khu vực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đề xuất giải pháp quy hoạch hợp lý, khai thác tốt quỹ đất đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị; cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư cũ, kết nối với các khu vực lân cận; sắp xếp các khu chức năng chưa hợp lý.

- Làm cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng, lập các quy hoạch chi tiết xây dựng và các dự án đầu tư.

Xem chi tiết văn bản tại đây

 

Tập tin đính kèm:
Phan Thị An
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 12.936.927
Đang truy cập 4.291