Tìm kiếm tin tức
Công bố 08 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch
Ngày cập nhật 31/07/2023
Ngày 27/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1806/QĐ-UBND công bố danh mục 08 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 Công bố danh mục 08 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Theo đó, 08 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế là:
 
1. Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 
 
- Thời gian giải quyết (ngày): 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 
- Phí, lệ phí: 1.500.000 đồng/giấy phép
 
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế
 
2. Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 
 
- Thời gian giải quyết (ngày): 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.
 
- Phí, lệ phí: 750.000 đồng/giấy phép
 
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế
 
3. Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 
 
- Thời gian giải quyết (ngày): 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.
 
- Phí, lệ phí: 1.000.000 đồng/giấy phép
 
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế
 
4. Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm 
 
- Thời gian giải quyết (ngày): 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra
 
- Phí, lệ phí: 100.000 đồng/thẻ
 
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế
 
5. Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế 
 
- Thời gian giải quyết (ngày): 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 
- Phí, lệ phí: 325.000 đồng/thẻ
 
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế
 
6. Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa 
 
- Thời gian giải quyết (ngày): 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 
- Phí, lệ phí: 325.000 đồng/thẻ
 
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế
 
7. Thủ tục Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa 
 
- Thời gian giải quyết (ngày): 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 
- Phí, lệ phí: 325.000 đồng/thẻ
 
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế
 
8. Thủ tục Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch 
 
- Thời gian giải quyết (ngày): 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 
- Phí, lệ phí: 325.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế. 100.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
 
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ tục hành chính số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tại Phụ lục của Quyết định này thay thế cho thủ tục hành chính số 1, 2, 3, 13, 15, 16, 17, 18 tại Phụ lục Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 07/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ký và có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023.
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 5.574