Tìm kiếm tin tức
Công bố danh mục TTHC sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 16/08/2023

Căn cứ Thông tư số 44/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính quy định về mức thu của một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp và Quyết định số 1975/QĐ-BVHTTDL ngày 21/7/2023 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC sửa đổi bổ sung về phí, lệ phí trong lĩnh vực du lịch. Theo đó, có 08 TTHC được giảm giá phí, lệ phí.

Theo đó, danh mục 8 TTHC được giảm 50% phí, lệ phí cụ thể như sau:

TT

Tên thủ tục hành chính

(Mã số TTHC)

Thời gian giải quyết (ngày)

Phí, lệ phí

(nếu có)

Địa điểm thực hiện

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Cơ quan thực hiện

TTHC 4 tại chỗ

 1.  

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (2.001628)

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

1.500.000 đồng/giấy phép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế.

 

Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

 

 

Sở Du lịch

 

 1.  

Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (2.001616)

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị

750.000 đồng/giấy phép

 

Sở Du lịch

X

 1.  

Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (2.001622)

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

1.000.000 đồng/giấy phép

 

 

Sở Du lịch

X

 1.  

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (1.001440)

10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra

100.000 đồng/thẻ

 

 

Sở Du lịch

 

 1.  

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (1.004628)

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

325.000 đồng/thẻ

 

 

Sở Du lịch

 

 1.  

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (1.004623)

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

325.000 đồng/thẻ

 

 

Sở Du lịch

 

 1.  

Thủ tục Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (1.001432)

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

325.000 đồng/thẻ

 

 

Sở Du lịch

 

 1.  

Thủ tục Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (1.004614)

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

325.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

100.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

 

 

Sở Du lịch

 

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế kính thông báo để người dân và Doanh nghiệp được biết và thực hiện.

Đính kèm file Quyết định số 1806/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế./.

TT

Tên thủ tục hành chính

(Mã số TTHC)

Thời gian giải quyết (ngày)

Phí, lệ phí

(nếu có)

Địa điểm thực hiện

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Cơ quan thực hiện

TTHC 4 tại chỗ

 1.  

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (2.001628)

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

1.500.000 đồng/giấy phép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế.

 

Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

 

 

Sở Du lịch

 

 1.  

Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (2.001616)

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị

750.000 đồng/giấy phép

 

Sở Du lịch

X

 1.  

Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (2.001622)

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

1.000.000 đồng/giấy phép

 

 

Sở Du lịch

X

 1.  

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (1.001440)

10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra

100.000 đồng/thẻ

 

 

Sở Du lịch

 

 1.  

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (1.004628)

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

325.000 đồng/thẻ

 

 

Sở Du lịch

 

 1.  

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (1.004623)

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

325.000 đồng/thẻ

 

 

Sở Du lịch

 

 1.  

Thủ tục Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (1.001432)

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

325.000 đồng/thẻ

 

 

Sở Du lịch

 

 1.  

Thủ tục Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (1.004614)

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

325.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

100.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

 

 

Sở Du lịch

 

\

Tập tin đính kèm:
Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 18.697