Tìm kiếm tin tức
Đơn giản hóa các thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 20/09/2023

Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ được UBND tỉnh yêu cầu thực hiện liên tục trong thời gian qua, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

 
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
 
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị đơn giản hóa là: Sửa thành phần hồ sơ yêu cầu bản sao chứng thực giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu thành bản chụp. Lý do, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu có thể kiểm tra trên hệ thống quản lý tàu cá của cơ quan đăng kiểm hoặc tại Chi cục Thủy sản (cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá) nên không cần phải chứng thực. Việc đơn giản hóa TTHC này giúp cắt giảm được 55,87% chi phí so với trước đó.
 
Tương tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, được Sở Nội vụ tỉnh kiến nghị đơn giản hóa bằng cách, bỏ thành phần hồ sơ yêu cầu nộp danh sách “Sơ yếu lý lịch của các thành viên ban sáng lập quỹ, sáng lập viên thành lập quỹ nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ” quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
 
Lý do là, việc yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú trong thành phần hồ sơ là không cần thiết, gây tốn kém cho cá nhân và tổ chức trong thực hiện TTHC. Vì trong thành phần hồ sơ đã có phiếu lý lịch tư pháp để xác minh nên việc yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú là không cần thiết. Với phương án đơn giản hóa thủ tục này, đã giúp tiết kiệm được chi phí hơn 7 triệu đồng/năm, tương đương 25,28%.
 
Ngoài việc rà soát, kiến nghị cắt giảm thành phần hồ sơ của TTHC theo kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá TTHC, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cũng chủ động, linh hoạt rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân. Chẳng hạn, trước đây, để giải quyết hồ sơ thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản, cá nhân, tổ chức phải chờ 190 ngày, từ hơn một năm nay Sở Tài nguyên và Môi trường rút ngắn thời hạn giải quyết còn 180 ngày, giảm được 10 ngày làm việc so với quy định.
 
Công tác rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã tổ chức thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh. Năm 2021, tổng số TTHC kiến nghị phương án đơn giản hóa gồm 17 TTHC thuộc 7 lĩnh vực, kiến nghị bổ sung, sửa đổi 11 văn bản quy phạm pháp luật liên quan; riêng năm 2022 đã rà soát 87 TTHC thuộc 21 lĩnh vực, kiến nghị bổ sung, sửa đổi 34 văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Lợi ích tiết kiệm chi phí từ những kiến nghị đơn giản, rút ngắn, bãi bỏ các TTHC là gần 700 triệu đồng/năm, đạt tỷ lệ 28%.
 
Để thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh, hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC. Qua đó, xác định và phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát TTHC nhằm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, thay thế hoặc hủy bỏ những quy định về TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.
 
Việc rà soát, đánh giá, cắt giảm TTHC có ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu đổi mới, cải cách TTHC vì sự hài lòng của tổ chức, công dân. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các ngành, các cấp rà soát, đơn giản tối đa về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý; niêm yết công khai và thực hiện giải quyết TTHC cho tổ chức, người dân; cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.
 
Tháng 7 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và TP. Huế tiếp tục thực hiện tái cấu trúc quy trình các TTHC theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, tránh hình thức, phong trào, không thực chất, không hiệu quả. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và TP. Huế khẩn trương thực hiện thống kê, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước theo Kế hoạch số 416/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 – 2025.
 
Bài, ảnh: TUẤN KHOA
Theo: baothuathienhue.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.669.049
Đang truy cập 3.755