Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Thay đổi địa chỉ tiếp nhận, hoàn trả các thủ tục hành chính của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 21/12/2017

Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận, hoàn trả các thủ tục hành chính của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế từ ngày 25/12/2017.

Thực hiện Thông báo số 63/TB-VPUB ngày 19/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thời gian làm việc chính thức của Trung tâm Hành chính công tỉnh, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương về thời gian, địa chỉ tiếp nhận, hoàn trả các thủ tục hành chính của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế như sau:

Kể từ 7h00 ngày 25/12/2017, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế tiếp nhận, hoàn trả các thủ tục hành chính của các tổ chức, công dân tại:

Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
-    Địa chỉ: 01 Lê Lai, thành phố Huế (bên cạnh UBND tỉnh).
-    Điện thoại:  0234.3856868

Đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện 2 dịch vụ công mức độ 4 của Sở Du lịch (Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch; Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch), kết quả sẽ được hoàn trả thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế thông báo để các công dân, tổ chức biết và thực hiện.

Văn bản xin xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.993.789
Truy cập hiện tại 4.470