Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm phát triển du lịch – dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
Ngày cập nhật 04/01/2018

Ngày 27/12/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm phát triển du lịch – dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 – 2020; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch, dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến 2030; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy gắn với Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm phát triển du lịch – dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

Mục tiêu của kế hoạch 265/KH-UBND tập trung phát triển ngành du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn xứng tầm là trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực, từng bước xây dựng thương hiệu Huế là kinh đô của lễ hội và ẩm thực, thành phố du lịch “sáng và sống”. Cụ thể:

- Đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng gắn với các sự kiện, lễ hội được tổ chức định kỳ và xuyên suốt trong năm; xác định sản phẩm du lịch văn hóa – di sản là chủ đạo, hình thành không gian văn hóa, nghệ thuật gắn kết với không gian dịch vụ du lịch tại vùng trung tâm thành phố;

- Tăng trưởng ổn định chỉ tiêu về lượt khách, kéo dài thời gian lưu trú và tăng dần chi tiêu của khách du lịch thông qua các thị trường khách du lịch cao cấp, chi tiêu cao;

- Tập trung triển khai các dự án du lịch lớn, có thương hiệu đang đầu tư trên địa bàn tỉnh để tạo điểm nhấn và có sức lan tỏa đối với du lịch toàn tỉnh; tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch theo hướng đồng bộ và có trọng điểm.

Kế hoạch này cũng đã đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu của năm 2018 của ngành Du lịch như sau:

- Phấn đấu năm 2018 đạt khoảng 4 – 4,2 triệu lượt khách, tăng khoảng 10 -12% so với năm 2017 (trong đó, khách quốc tế chiếm từ 40% - 45%); khách lưu trú đạt khoảng 2,1 - 2,2 triệu lượt, tăng khoảng 17-19% so với cùng kỳ.

- Doanh thu du lịch dự kiến tăng khoảng 15-16% so với cùng kỳ năm 2017, đạt khoảng 4.000 - 4.200 tỷ đồng.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.147.343
Truy cập hiện tại 1.416