Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Danh sách cán bộ đầu mối công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
Ngày cập nhật 01/03/2018

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp thông báo danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Quý cơ quan, đơn vị, cá nhân chủ động liên hệ khi cần trao đổi, giải quyết công việc liên quan đến công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trường hợp cần trao đổi các nội dung quản lý nhà nước về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương liên hệ với Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật -  Sở Tư pháp, số điện thoại: 0234.3845423.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Stt

Họ tên

Đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Trương Văn Đồng

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thanh tra viên

0988808308

dongtv@hue.edu.vn

 

2

Nguyễn Thị Ly

Sở Ngoại vụ

Phó Chánh

Văn phòng – Phụ trách thanh tra

0913489935

ntly.sngv@thuathienhue.gov.vn

3

Đặng Ngọc Anh

Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Phòng Nội chính

0913425509

Nnanh.vpubnd@thuathienhue.gov.vn

 

4

Trần Văn Khải

Sở Lao đông, Thương binh và Xã hội

Phó Chánh

Văn phòng Sở

0905540729

tttxuan.stp@thuathienhue.gov.vn

 

5

Trần Minh Phương

Sở Nội vụ

Phó Chánh

Văn phòng Sở

0905939281

tmphuong.snv@thuathienhue.gov.vn

6

Nguyễn Hữu Thọ

Sở Văn hóa và Thể thao

Thanh tra viên

0934828982

thonguyen0809@gmail.com

 

7

Nguyễn Thy Thy

Sở Công thương

Thanh tra viên

0905405750

ntthy.sct@thuathienhue.gov.vn

 

8

Bạch Văn Linh

Sở Y tế

Phó Chánh thanh tra

0942489166

bvlinh.syt@thuathienhue.gov.vn

 

9

Lê Độ Dỵ

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thanh tra viên

0918793266

lddy.snnptnt@thuathienhue.gov.vn

10

Phan Văn Diễn

Thanh tra tỉnh

Thanh tra viên1

0915468708

pvdien.thanhtra@thuathienhue.gov.vn

 

11

Ngô Đức Tài

Sở Xây dựng

Thanh tra viên

0945443000

ndtai.sxd@thuathienhue.gov.vn

12

Trần Thị Ngọc Diệp

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thanh tra viên

0914979727

ttndiep.stnmt@thuathienhue.gov.vn

13

Lê Văn Luyến

Sở Giao thông vận tải

Phụ trách pháp chế

0934812299

thanhtragtvt_hue@mt.gov.vn

14

Lưu Duy Thiệu

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thanh tra Sở

(Kiêm nhiệm)

0914019491

ldthieu.skhdt@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Công Quân

0905151416

ncquan.skhdt@thuathienhue.gov.vn

Bùi Nam Thắng

0913408642

bnamthang@yahoo.com.vn

15

Phan Nữ Anh Thư

Sở Khoa học và Công nghệ

Chuyên viên

 Văn phòng Sở

0905979772

pnathu.skhcn@thuathienhue.gov.vn

16

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Sở Du lịch

Chuyên viên Thanh tra Sở

0906456357

ntthang.sdl@thuathienhue.gov.vn

17

Trần Ngọc Hà

Sở Tài chính

Chuyên viên Thanh tra Sở

0234.3848427

Tnha.stc@thuathienhue.gov.vn

18

Dương Ngọc Phước

Ban Quản lý Khu kinh tế công nghiệp

Chuyên viên

Văn phòng Ban Quản lý

0905005560

dnphuoc.bqlkktcn@thuathienhue.gov.vn

19

Lê Đình Thà

Ban Dân tộc

Phụ trách thanh tra

0914930122

ldtha.bdt@thuathienhue.gov.vn

20

Phạm Vũ Huy

Cục Thống Kê

Trưởng phòng

Thanh tra Thống kê

0986409079

phamvuhuy9@gmail.com

21

Trần Khánh Duy

Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

Thượng úy

0935171054

trankhanhduy0810@gmail.com

22

Hoàng Văn Hương

Công an tỉnh

Trung tá

(Phòng Tham mưu

Công an tỉnh)

0905192986

Hoangvanhuong91@yahoo.com.vn

23

Biện Thanh Quý

Cục thi hành án dân sự tỉnh

Thư ký thi hành án

0914415056

quybt.tth@moj.gov.vn

24

Hoàng Minh Phúc

Cục Hải quan tỉnh

Công chức Phòng nghiệp vụ

0905881882

hqtthue.nghiepvu@gmail.com

25

Lê Xuân Hòa

Cảng vụ Hàng hải tỉnh

Trưởng phòng Pháp chế

0984254560

hoacangvu@gmail.com

26

Trương Hữu Núi

Cảng vụ Hàng không Miền trung tại Phú Bài

Trưởng Đại diện

0945119777

thnui@maa.gov.vn

27

Lê Hoàng Anh Quân

Kho bạc Nhà nước tỉnh

Chuyên viên Phòng Thanh tra – Kiểm tra

0903533915

quanlha@vst.gov.vn

Ghi chú1: Thanh tra tỉnh không có chức năng xử lý vi phạm hành chính nên chỉ có cán bộ, công chức làm đầu mối theo dõi thi hành pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

 

28

Cao Văn Phúc

Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền

Chuyên viên

02343507750

cvphuc.quangdien@thuathienhue.gov.vn

29

Nguyễn Thư

Phòng Tư pháp huyện A Lưới

Chuyên viên

0905995928

nthu.aluoi@thuathienhue.gov.vn

30

 

Nguyễn Lan Anh

Phòng Tư pháp thành phố Huế

Chuyên viên

0905376226

nlanh.tphue@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Thị Hòa

0905734747

nthoa.tphue@thuathienhue.gov.vn

31

Nguyễn Trung Tiên

Phòng Tư pháp huyện Phong Điền

Chuyên viên

0946496843

trungtien6182@gmail.com

32

Lê Thị Bích Ngọc

Phòng Tư pháp thị xã Hương Thủy

Chuyên viên

0168861879

lbngoc.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

33

Trần Thị Huê

Phòng Tư pháp huyện Phú Vang

Chuyên viên

0914723853

tthue.phuvang@thuathienhue.gov.vn

34

Văn Thị Thu Thảo

Phòng Tư pháp thị xã Hương Trà

Chuyên viên

01667387594

vttthao.huongtra@thuathienhue.gov.vn

35

Phạm Tấn Sanh

Phòng Tư pháp huyện Nam Đông

Trưởng phòng

0968580689

ptsanh.namdong@thuathienhue.gov.vn

36

Nguyễn Hoàng Tuấn Anh

Phòng Tư pháp huyện Phú Lộc

Chuyên viên

0984723676

nhtanh.phuloc@thuathienhue.gov.vn

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.147.518
Truy cập hiện tại 1.482