Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015
Ngày cập nhật 25/10/2018

Ngày 23/10/2018, Sở Du lịch đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-SDL về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 và đã được triển khai, áp dụng cho toàn Sở

 
BẢN CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI SỞ DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
 
I Tài liệu chung
1 Chính sách chất lượng
2 Mục tiêu chất lượng
3 Sổ tay chất lượng
 
II Các quy trình hệ thống
1 Quy trình kiểm soát tài liệu
2 Quy trình kiểm soát hồ sơ
3 Quy trình đánh giá nội bộ
4 Quy trình kiểm soát sự không phù hợp
5 Quy trình khắc phục sự không phù hợp
6 Quy trình phòng ngừa sự không phù hợp
7 Quy trình quản lý rủi ro
 
III Các quy trình nội bộ
1 Quy trình họp xem xét lãnh đạo
2 Quy trình lập, thực hiện, theo dõi kế hoạch công tác
3 Quy trình quản lý văn bản đến
4 Quy trình quản lý văn bản đi
5 Quy trình mua sắm tài sản
6 Quy trình đào tạo cán bộ công chức, viên chức
7 Quy trình tạm ứng và thanh toán kinh phí
8 Quy trình đo lường sự thoả mãn của tổ chức, công dân
IV Các quy trình quản lý lữ hành
1 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
2 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
3 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
4 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành
5 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể
6 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản
7 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
8 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện
9 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy
10 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
11 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
12 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
13 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
14 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế
15 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
16 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
17 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
18 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
 
V Các quy trình quản lý lưu trú
1 Thủ tục Công nhận điểm du lịch
2 Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
3 Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
4 Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
5 Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
6 Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
7 Thủ tục Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch)
 
V Các quy trình Thanh tra
1 Quy trình thanh tra hành chính
2 Quy trình giải quyết khiếu nại
3 Quy trình giải quyết tố cáo
4 Quy trình tiếp công dân
5 Quy trình xử lý đơn thư
 

 

Tập tin đính kèm:
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.551.127
Truy cập hiện tại 192