Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
7 Sở Du lịch khu vực phía Bắc tổng kết công tác thi đua năm 2018
Ngày cập nhật 23/11/2018

Sáng ngày 22/11, tại khách sạn Hương Giang, 7 Sở Du lịch thuộc cụm Thi đua các Sở Du lịch phía Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Đến dự Hội nghị có ông Lê Hữu Minh – Q.Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế - đơn vị Cụm trưởng; ông Vũ Huy Thưởng - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng - đơn vị cụm phó đồng chủ trì Hội nghị cùng đại diện lãnh đạo, thường trực thi đua, chuyên viên làm công tác thi đua của 7 Sở Du lịch khu vực phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế) và các phóng viên báo chí đến dự và đưa tin.

Năm 2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ban hành văn bản phát động thi đua trong toàn Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trên căn cứ đó, Cụm thi đua các Sở Du lịch khu vực phía Bắc đã xây dựng Kế hoạch số 216/KH-CTĐCSDLPB ngày 13/3/2018 về kế hoạch công tác thi đua năm 2018. Trên cơ sở nội dung bản ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Cụm, trong năm 2018, các Sở Du lịch trong Cụm đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực công tác; tích cực tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành ban hành các Nghị quyết, quy định, đề án thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực du lịch.

Báo cáo tổng kết của Cụm nhận định, qua một năm thực hiện phong trào thi đua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Thủ trưởng các đơn vị cùng sự nỗ lực phấn đấu của các đảng viên, công chức, các đơn vị trong Cụm Thi đua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình và hoàn thành tốt kế hoạch công tác thi đua. Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng cũng được chú trọng, kịp thời động viên phong trào. Đặc biệt, các đơn vị thuộc Cụm đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời với nhau, từ đó giúp các đơn vị trong Cụm thực hiện công tác chuyên môn có hiệu quả, đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, nâng cao vai trò, vị thế của các Sở Du lịch tại các địa phương.

Phong trào thi đua quyết thắng của Cụm thi đua các Sở Du lịch khu vực phía Bắc được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện sát hợp với tình hình của địa phương, đơn vị, sát yêu cầu của nhiệm vụ, nên đạt hiệu quả trên nhiều mặt. Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch của ngành ở từng tỉnh, thành phố đảm bảo yêu cầu đề ra; công tác thanh, kiểm tra được tăng cường thực hiện, kịp thời xử phạt các cơ sở vi phạm, nhắc nhở và chấn chỉnh các cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịchhoạt động đúng pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Các Sở trong Cụm đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện du lịch phục vụ quần chúng nhân dân và khách du lịch vào các ngày lễ, ngày kỷ niệm của địa phương và đất nước, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và thu hút khách du lịch.

Tại Hội nghị, nhiều kinh nghiệm đã được thảo luận để nhân rộng các mô hình hay cũng như những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ví như Sở Du lịch Hà Nội đề xuất công tác phối hợp xúc tiến quảng bá điểm đến phải gắn kết với nhau để cùng triển khai sẽ đem đến hiệu quả, hay đề xuất triển khai xây dựng hệ thống dữ liệu về du lịch đồng bộ, làm nền tảng cho công cuộc Cách mạng 4.0… Hay như tỉnh Thừa Thiên Huế nên ra vấn đề xác minh bằng cấp của Hướng dẫn viên khi làm hồ sơ cấp thẻ… Hay công tác quảng bá, xúc tiến du lịch ra thị trường quốc tế còn hạn chế, nguồn nhân lực du lịch chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của ngành; các dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí còn hạn chế, chất lượng các chương trình tour không ổn định, còn thiếu các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã sôi nổi góp ý hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp tổ chức thực hiện công tác thi đua – khen thưởng năm 2019 như cần nhận diện rõ khó khăn, vướng mắc để có kế hoạch khắc phục thiết thực trong năm.

Năm 2019, các Sở Du lịch sẽ đẩy mạnh liên kết, tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của toàn ngành. Thường xuyên tổ chức và phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các Sở Du lịch trên địa bàn toàn quốc.

Hội nghị cùng nhau bình xét, suy tôn danh hiệu Cờ thi đua đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng năm 2018 và bình chọn đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2019. Kết quả Hội nghị thống nhất đề nghị Bộ VHTTDL tặng 03 Cờ Thi đua xuất sắc cho các Sở du lịch Thừa Thiên Huế, Nghệ An và Quảng Ninh.

Nhân dịp này, Hội nghị thống nhất cử Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng và bàn giao Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng Cụm thi đua các Sở Du lịch khu vực phía Bắc năm 2019. Theo đó, Cụm trưởng Cụm thi đua các Sở Du lịch khu vực phía Bắc là Sở Du lịch Hải Phòng, Phó Cụm trưởng là Sở Du lịch Ninh Bình.

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày