Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư
Ngày cập nhật 21/06/2019

Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1472/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Quyết định số 1472/QĐ-UBND, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban Chỉ đạo 896 tỉnh)  được kiện toàn như sau: Trưởng ban là ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh là  Phó Trưởng ban thường trực; Phó Trưởng ban là: Bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.
 
Các ủy viên gồm có: Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Ủy viên; Ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên;  Ông Phan Văn Thông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên; Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên; Bà Phan Thị Hồng Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên; Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Ủy viên; Ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - Ủy viên;  Bà Trần Thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Ủy viên; Ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Ủy viên; Ông Đặng Phước Mỹ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên; Ông Nguyễn Xuân Tiếu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh - Ủy viên; Ông Lê Đình Khánh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;  Ông Hồ Dần, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên; Ông Nguyễn Huy Thái, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ - Ủy viên.
 
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/3013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 3020; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung của Đề án.
 
Giúp Ban chỉ đạo có Tổ giúp việc do Trưởng Ban chỉ đạo quyết định theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh. 
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.118.833
Truy cập hiện tại 3.709