Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Hội nghị giao ban công tác Kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 28/02/2019

Ngày  27/02, Hội nghị giao ban công tác Kiểm soát thủ tục hành chính đã được tổ chức tại Văn phòng UBND tỉnh.

 
Tham dự hội nghị Giao ban có hơn 60 chuyên viên làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các sở ban ngành, các Trung tâm hành chính công cấp huyện.
Trong năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành 115 Quyết định công bố Danh mục TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh; số lượng TTHC đã công bố là 2.106 TTHC. 100% TTHC sau khi được UBND tỉnh công bố ban hành đã được các sở, ban, ngành cấp tỉnh cập nhật vào hệ thống thông tin TTHC tỉnh và được niêm yết công khai. Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong năm 2018 là 492.406 hồ sơ, giải quyết 483.631 hồ sơ (trong đó giải quyết đúng hạn 476.007 hồ sơ, đạt 98,4%).
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trong năm 2019 tại các cơ quan, đơn vị đã có sự chuyển biến tốt hơn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, việc công bố TTHC ở một số nơi vẫn chưa kịp thời theo quy định; hồ sơ giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức vẫn còn tình trạng trễ hạn do một số TTHC liên thông phối hợp giải quyết ở nhiều ngành chưa được phối hợp tốt. Theo bà Trần Thị Hoài Trâm, trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đơn giản hóa TTHC, cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC trên tất cả các lĩnh vực; nghiên cứu đề xuất cải cách TTHC kết hợp liên thông TTHC. Kịp thời công khai, minh bạch TTHC, trong đó chú trọng việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng để hồ sơ quá hạn. Kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực trong phục vụ nhân dân.
Tại hội nghị, các sở ngành và địa phương đã nêu những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại trong công tác kiểm soát TTHC và cùng nhau thảo luận, hướng dẫn cụ thể nhằm thực hiện tốt hơn công tác Kiểm soát TTHC trong thời gian tới.
 
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.865.765
Truy cập hiện tại 582