Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

 

Tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ
Ngày cập nhật 22/03/2019

Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 nhằm hình thành và nâng cao giá trị thương hiệu, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ của tỉnh thông qua việc hỗ trợ tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ.

Trong đó ưu tiên hỗ trợ các đặc sản, sản phẩm lợi thế có tiềm năng xuất khẩu và tiềm năng phát triển du lịch để hình thành và phát triển một số thương hiệu mạnh của tỉnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập của người dân và doanh nghiệp.
 
Theo đó, bên cạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ các đặc sản địa phương, UBND tỉnh sẽ:
 
- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, cụ thể: Hỗ trợ tạo lập và đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và giống cây trồng mới; Hỗ trợ triển khai các dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý đối với các đặc sản, sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc thù của địa phương; Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cho các sản phẩm đặc sản/phát triển dịch vụ thông qua việc huy động nguồn lực từ hợp tác quốc tế.
 
- Hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ: Hỗ trợ tham gia các hội chợ, triển lãm, phiên chợ giới thiệu các đặc sản, sản phẩm làng nghề trên các phương tiện thông tin truyền thông, website sản phẩm đặc sản Huế, sàn giao dịch thương mại điện tử phù hợp với Chương trình xúc tiến thương mại, Chương trình phát triển thị trường đặc sản, Chương trình phát triển du lịch, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh; tổ chức chuỗi sự kiện kết nối thị trường và triển lãm các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế tại TP Hồ Chí Minh.
 
- Hỗ trợ ứng dụng các tài sản trí tuệ, thành quả sáng tạo cá nhân được hình thành từ thực tiễn: Hỗ trợ áp dụng sáng chế, giải pháp hữu ích nhằm nâng cao năng suất, chất lượng các đặc sản trên địa bàn kể cả sáng chế của nước ngoài không bảo hộ tại Việt Nam; Tiếp tục xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho sản phẩm Ruốc Huế; Triển khai các hoạt động hỗ trợ truy xuất nguồn gốc các sản phẩm đặc sản.
 
- Tăng cường hiệu quả các hoạt động quản lý, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, hợp tác về sở hữu trí tuệ và các hoạt động chung của Chương trình: Tiếp tục xây dựng, bổ sung để hoàn thiện các cơ chế, chính sách của tỉnh triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn; Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm quản lý, phát triển tài sản trí tuệ giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh; Tổ chức khảo sát để đề xuất dự án “Xây dựng thương hiệu “Huế - Kinh đô ẩm thực” của tỉnh Thừa Thiên Huế”; Tổ chức cuộc khảo sát, đánh giá làm cơ sở để đề xuất các giải pháp phát triển sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và đề xuất xây dựng sản phẩm chủ lực cấp quốc gia; Xây dựng các cơ sở pháp lý để tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ ‘‘SÁNG TẠO NỮ CỐ ĐÔ HUẾ” bắt đầu tổ chức năm 2019-2020.
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.993.624
Truy cập hiện tại 4.416