Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

 

Bồi dưỡng giao tiếp tiếng Hàn cho đội ngũ xích lô phục vụ khách du lịch - Năm 2019
Ngày cập nhật 18/04/2019
Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Hàn cho đội ngũ xích lô phục vụ khách du lịch

Triển khai Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình