Tìm kiếm tin tức

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điều kiện hỗ trợ và trách nhiệm thi hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
Ngày cập nhật 14/10/2019

Ngày 13/9/2019, Ủy ban nhan dân tỉnh đã có Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND về ban hành Quy định về điều kiện hỗ trợ và trách nhiệm thi hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

 

Theo Quyết định nêu trên, đối tượng áp dụng về điều kiện hỗ trợ và trách nhiệm thi hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 là các cơ quan quản lý nhà nước về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý tại các điểm du lịch cộng đồng; hộ gia đình, cá nhân, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền công nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng; các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác có liên quan. Ngoài ra, Quyết định còn quy định rõ về tiêu chí, điều kiện hỗ trợ; các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; kinh phí thực hiện; cách thức hỗ trợ; trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quy định về điều kiện hỗ trợ và trách nhiệm thi hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

Trước đó, ngày 9/7/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 với mục tiêu phát huy tiềm năng du lịch, khai thác hiệu quả loại hình du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, du lịch nông nghiệp; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng của lực lượng lao động, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng vùng nông thôn gắn với phát triển du lịch; Phát triển du lịch cộng đồng nhằm mở rộng không gian phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Hình thành các tuyến du lịch mới trên cơ sở gắn kết những điểm du lịch hiện có, khuyến khích mở thêm những điểm du lịch thực sự có tiềm năng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Ngọc Phương Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh Bình
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.161.240
Truy cập hiện tại 2.223