Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Phát triển du lịch trực tuyến là xu hướng tất yếu. Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển du lịch trực tuyến nhưng đến nay vẫn chưa được khai thác hết.
Mô hình tăng trưởng du lịch dựa trên số đông sẽ dẫn tới rủi ro là tác động của ngành đến nền kinh tế giảm dần, tài sản du lịch văn hóa và thiên nhiên bị xuống cấp, sự ủng hộ của cộng đồng địa phương với du lịch bị xói...
Du lịch với khả năng ứng dụng nhanh chóng những thành tựu công nghệ 4.0 có thể trở thành một trong những ngành phát triển mạnh mẽ. Những năm gần đây, du lịch trực tuyến (DLTT) đang từng bước thay thế hoạt động của nhiều khâu trong du lịch truyền...
Ngày 01/7/2019, UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn 4279  /UBND-DL thực hiện xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt.
Ngày 27/06/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị 4142/UBND-CT về phổ biến và tổ chức triển khai xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Còn gì tuyệt vời hơn nếu được sống, làm việc, vui chơi trong môi trường sạch rác thải, nhiều bóng cây xanh. Một đô thị, một vùng đất nếu làm được điều đó sẽ thành nơi lý tưởng, đáng sống khi hành tinh...
Nhằm tiếp tục duy trì và phát huy kết quả của hoạt động Chủ nhật xanh trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Công văn số 3976/UBND-TN ngày 21.6.2019 về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính các hành...
Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1472/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân...
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 10/6/2019 về việc triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.
 Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã ra đời và đi vào đời sống xã hội được 5 năm.
Các tin khác
Xem tin theo ngày