Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Thành lập Ban tổ chức Festival Huế lần thứ XI năm 2020
Ngày cập nhật 04/07/2019

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 về việc thành lập Ban tổ chức Festival Huế lần thứ XI năm 2020.

 
Bế mạc Festival Huế năm 2018
 
Nhằm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động của Festival Huế lần thứ XI năm 2020 theo Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 về việc thành lập Ban tổ chức Festival Huế lần thứ XI năm 2020 (gọi tắt là Ban tổ chức).
 
Theo Quyết định 1576/QĐ-UBND, Ban tổ chức Festival Huế lần thứ XI năm 2020 được thành lập gồm có 12 thành viên. Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực là Ông Huỳnh Tiến Đạt, Giám đốc Trung tâm Festival Huế, các Phó Trưởng ban: Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế.
 
Các thành viên gồm có: Giám đốc Sở Tài chính; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Giám đốc Sở Du lịch; Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông; Phó Giám đốc Công an tỉnh.
 
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.497.182
Truy cập hiện tại 2.075