Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch 2017 của Tổng cục Du lịch
Ngày cập nhật 17/03/2018

Tổng cục Du lịch gởi Công văn số 207/TCDL-VP ngày 13/3/2018 đến các Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch 2017.  

Theo văn bản, đối với hướng dẫn viên du lịch trong thời gian chờ in thẻ hướng dẫn viên không được dùng Quyết định cấp thẻ hướng dẫn viên để thay thế cho thẻ hướng dẫn viên du lịch; Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về việc lựa chọn đơn vị in thẻ hướng dẫn viên và tính chính xác của thông tin trên thẻ, Tổng cục Du lịch không can thiệp vào quyền lựa chọn đơn vị in thẻ của các sở; không có quy định về việc cho phép cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch khi hồ sơ không hợp lệ và tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính hoàn thiện hồ sơ sau khi được cấp thẻ.

Về thời điểm đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, văn bản hướng dẫn như sau: Hướng dẫn viên du lịch có thẻ hướng dẫn viên hết hạn trước ngày 01/01/2018 mà chưa làm thủ tục cấp đổi thẻ, nếu có nhu cầu tiếp tục hành nghề hướng dẫn du lịch, phải thực hiện cấp thẻ hướng dẫn viên theo quy định của Luật Du lịch 2017; Hướng dẫn viên được cấp thẻ trước ngày 01/01/2018 được tiếp tục hành nghề cho đến hết thời hạn ghi trên thẻ; đối với thẻ được cấp, cấp đổi từ ngày 01/01/2018, hướng dẫn viên du lịch được tự quyết định thời điểm làm thủ tục cấp đổi thẻ trước hoặc sau khi thẻ hướng dẫn viên du lịch hết hạn. Thẻ được cấp đổi có thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp đổi. Trường hợp hướng dẫn viên làm thủ tục cấp lại, cấp đổi thẻ hướng dẫn viên trước khi hết hạn, Sở cấp giấy hẹn trả kết quả thủ tục hành chính, ghi rõ thời điểm hết hạn của thẻ. Giấy hẹn trả thủ tục hành chính được sử dụng tạm thời khi hành nghề trong thời gian xử lý hồ sơ và bằng thời hạn còn lại của thẻ.

Về độ tuổi lao động của hướng dẫn viên du lịch, hiện nay pháp luật lao động có quy định giới hạn dưới về tuổi ít nhất được giao kết hợp đồng lao động và tuổi nghỉ hưu đối với người lao động, nhưng  không có quy định cụ thể giới hạn trên về tuổi cao nhất  không được giao kết hợp đồng lao động, trừ quy định tại khoản 3, điều 176 của Bộ Luật Lao động. Đồng thời, theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, hướng dẫn du lịch không thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc , độc hại, nguy hiểm và đặc biệt  nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, do vậy, không có căn cứ để quy định giới hạn trên về độ tuổi của hướng dẫn viên du lịch. Việc sử dụng hướng dẫn viên du lịch là người cao tuổi được thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người lao động, phù hợp với quy định của pháp luật về lao động.

Hướng dẫn đối với xếp hạng biệt thự du lịch, văn bản nêu rõ: Việc xếp hạng được thực hiện trên cơ sở đăng ký tự nguyện ; biệt thự du lịch đã được công nhận hạng  theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01/01/2018 được tiếp tục sử dụng hạng đã được công nhận đến hết thời hạn theo quyết định. Hiện nay, Bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7795:2009 Biệt thự du lịch – Xếp hạng  đang được Tổng cục Du lịch tiến hành soát xét và sẽ được công bố triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong thời gian Bộ Tiêu chuẩn quốc  gia mới về xếp hạng biệt thự du lịch chưa được công bố, sẽ tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận hạng đối với biệt thự du lịch bao gồm biệt thự được đầu tư mới, đầu tư nâng cấp để nâng hạng hoặc biệt thự đã được công nhận hạng  mà quyết định đã hết thời hạng thi hành.

Chi tiết xem ở file đính kèm bản tin.

Tập tin đính kèm:
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.422.871
Truy cập hiện tại 3.402