Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Quy định về cấu trúc và dung lượng đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Ngày cập nhật 20/03/2018

Tổng cục Du lịch đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-TCDL ngày 12/3/2018 quy định về cấu trúc và dung lượng đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

Theo Quyết định 92/QĐ-TCDL, cấu trúc và đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch (quốc tế và nội địa); nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (quốc tế và nội địa) gồm có 02 phần:

- Lý thuyết (gồm bài trắc nghiệm và bài tự luận): Thời gian thi 150 phút.

- Thực hành (bài thực hành): Thời gian thi 90 phút.

Điểm thi tối đa cho phần thi lý thuyết là 100 điểm, trong đó điểm thi tối đa cho phần thi lý thuyết là 60 điểm và điểm tối đa cho bài tự luận là 40 điểm. Điểm tối đa cho phần thi thực hành là 100 điểm.

Thí sinh được đánh giá đạt yêu cầu kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hương dẫn du lịch nếu điểm của phần thi lý thuyết và phần thi thực hành đều đạt từ 50 điểm trở lên.

Ngân hàng đề thi:

- Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa bao gồm ít nhất 1.550 câu hỏi; nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế bao gồm ít nhất 1.800 câu hỏi.

- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa bao gồm ít nhất 1.350 câu hỏi; nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa bao gồm ít nhất 1.700 câu hỏi.

Tài liệu tham khảo gồm Luật Du lịch 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Du lịch; các quy hoạch, văn bản liên quan đến du lịch. Các văn bản có tại chuyên mục Văn bản chuyên ngành.

Xem chi tiết Quyết định 92/QĐ-TCDL tại đây.

Tập tin đính kèm:
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.134.456
Truy cập hiện tại 2.882