Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Kỷ niệm 58 năm Ngày Thành lập ngành Du lịch Việt Nam và 43 năm ngày truyền thống Du lịch Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 07/07/2018

Hôm nay, ngày 09/7 kỷ niệm lần thứ 58 ngày thành lập ngành Du lịch (09/7/1960 - 9/7/2018) và 43 năm ngày truyền thống Du lịch Thừa Thiên Huế (08/7/1975 - 08/7/2018)

Ngày 9/7/1960, Công ty Du lịch Việt Nam được thành lập theo Nghị định 26/CP của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và đến ngày 27/6/1978, Tổng cục Du lịch Việt Nam được thành lập theo Quyết nghị số 262 NQ/QHK6 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, trực thuộc Hội đồng Chính phủ.

Việt Nam là một quốc gia có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, nhiều di sản thế giới được UNESCO công nhận, là quốc gia có nền văn hóa, lịch sử lâu đời và con người Việt Nam thân thiện, hiếu khách. Việt Nam có những lợi thế về tiềm năng du lịch, sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, những chính sách mới đã và sẽ được ban hành tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch phát triển.

Nhân kỷ niệm 58 năm Ngày Thành lập ngành Du lịch Việt Nam, cùng điểm lại các mốc lịch sử của ngành Du lịch Việt Nam:

- Ngành Du lịch tại Việt Nam chính thức có mặt khi Quốc trưởng Bảo Đại cho lập Sở Du lịch Quốc gia ngày 5 Tháng Sáu, 1951. Chuyển tiếp sang thời kỳ Việt Nam Cộng hòa, Nha Quốc gia Du lịch điều hành việc phát triển các tiện nghi du lịch trong nước ở phía nam vĩ tuyến 17 cùng tăng cường hợp tác quốc tế như việc gửi phái đoàn tham dự Hội nghị Du lịch Quốc tế ở Brussel năm 1958.

- Năm 1961 Nha Du lịch cổ động du lịch "Thăm viếng Đông Dương" với ba chí điểm: Nha Trang,Đà Lạt và Vũng Tàu. Vì chiến cuộc và thiếu an ninh ngành du lịch bị hạn chế nhưng chính phủ vẫn cố nâng đỡ kỹ nghệ du lịch như việc phát hành bộ tem "Du lịch" ngày 12 Tháng Bảy năm 1974.

- Ngày 9/7/1960, Công ty Du lịch Việt Nam được thành lập theo Nghị định 26/CP của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

- Ngày 16/3/1963 Bộ Ngoại thương ban hành Quyết định số 164-BNT-TCCB quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Công ty Du lịch Việt Nam.

- Ngày 18/8/1969 Chính phủ ban hành Nghị định số 145 CP chuyển giao Công ty Du lịch Việt Nam sang cho Phủ Thủ tướng quản lý.

- Ngày 27/6/1978 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quyết nghị số 262 NQ/QHK6 phê chuẩn việc thành lập Tổng cục Du lịch Việt Nam trực thuộc Hội đồng Chính phủ.

- Ngày 23/1/1979 Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 32-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch Việt Nam.

- Ngày 15/8/1987 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 120-HĐBT về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch.

- Ngày 9/4/1990 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 119-HĐBT thành lập Tổng công ty Du lịch Việt Nam.

- Ngày 31/12/1990 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 447-HĐBT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch.

- Ngày 26/10/1992 Chính phủ ban hành Nghị định số 05-CP thành lập Tổng cục Du lịch.

- Ngày 27/12/1992 Chính phủ ban hành Nghị định số 20-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch.

- Ngày 7/8/1995 Chính phủ ban hành Nghị định số 53/CP về cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch.

- Ngày 25/12/2002 Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 18/2002/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.125.589
Truy cập hiện tại 3.485