Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế
Ngày cập nhật 30/09/2019

Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Theo Quyết định 57/2019/QĐ-UBND, Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hoá Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế với các nội dung chính như sau:

1. Mức thu phí:

TT

Cơ cấu điểm, tuyến tham quan

Mức thu phí (Đồng/người/lượt)

(Áp dụng thống nhất cho khách quốc tế và khách Việt Nam)

Người lớn

Trẻ em

(từ 7 – 12 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,3m)

I

Phí tham quan theo từng điểm tham quan

 

 

1

Hoàng Cung Huế (Đại Nội - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế)

200.000

40.000

2

Các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua Tự Đức, Lăng vua Khải Định

150.000

30.000

3

Các khu di tích: Lăng vua Gia Long, Lăng vua Thiệu Trị, Lăng vua Đồng Khánh, Điện Hòn Chén, Cung An Định, Đàn Nam Giao

50.000

Miễn phí

II

Phí tham quan theo tuyến tham quan

 

 

1

Tuyến 03 điểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Khải Định

420.000

80.000

2

Tuyến 04 điểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Tự Đức – Lăng vua Khải Định

530.000

100.000

3

Tuyến gộp các điểm di tích (tham quan tất cả các điểm di tích)

580.000

110.000

b) Đối với các loại vé gộp theo tuyến tham quan, quy định số ngày sử dụng cho loại vé này như sau:

- Vé tuyến gộp 03 điểm và vé tuyến gộp 04 điểm: Thời hạn sử dụng tối đa là 02 ngày kể từ ngày mua vé.

- Vé tuyến gộp các điểm di tích (tham quan tất cả các điểm di tích): Thời hạn sử dụng tối đa là 03 ngày kể từ ngày mua vé.

2. Chính sách miễn, giảm phí tham quan

1. Giảm phí tham quan:

a) Nhằm kích cầu du lịch cho thị trường khách trong nước, thực hiện chính sách giảm phí cho một số điểm, tuyến tham quan cho khách Việt Nam như sau:

- Điểm di tích giảm phí: Hoàng Cung Huế, Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua Tự Đức và Lăng vua Khải Định.

- Tuyến gộp giảm phí (tuyến 03 điểm): Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Khải Định

- Thời gian giảm phí: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

- Mức thu cụ thể sau khi giảm phí:   

TT

Cơ cấu điểm, tuyến tham quan

Mức thu phí (đồng/người/lượt)

 (Áp dụng cho khách Việt Nam)

Người lớn

Trẻ em

(từ 7 – 12 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,3m)

I

Phí tham quan theo từng điểm tham quan

 

 

1

Hoàng Cung Huế (Đại Nội - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế)

150.000

30.000

2

Các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua Tự Đức, Lăng vua Khải Định

100.000

20.000

II

Phí tham quan theo tuyến tham quan

 

 

1

Tuyến 03 điểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Khải Định

280.000

55.000

b) Ngoài mức giảm phí cho khách trong nước quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giảm thêm 50% phí tham quan đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Miễn phí tham quan:

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.609.140
Truy cập hiện tại 7.235