Tìm kiếm tin tức
Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số ngành Du lịch giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 10/06/2021

Ngày 8/6/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021- 2025 với các mục tiêu cụ thể sau:

Cổng thông tin du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 
 
Với mục tiêu Chuyển đổi số ngành hướng đến hoàn thiện chính quyền điện tử và xây dựng Chính quyền số: phấn đấu 100% hoạt động quản lý nhà nước của ngành sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và liên thông với Quốc gia trong các hoạt động quản lý nhà nước (Ngoại trừ các văn bản Mật theo quy định). 100% dịch vụ công đủ điều kiện công bố mức độ 4. 100% quy trình xử lý dịch vụ hành chính được thực hiện bằng quy trình số. 50% dữ liệu chuyên ngành qua hệ thống số hóa dùng chung của tỉnh và được số hóa quy trình khai thác...
 
Với mục tiêu Chuyển đổi số ngành hướng đến xây dựng Xã hội số, phấn đấu 100% cán bộ công chức, viên chức (Ngành, Địa phương bao gồm cả đơn vị trực thuộc) cài Hue-S và triển khai các hoạt động công vụ trên nền tảng Hue-S. 100% các vấn đề của ngành, địa phương được thông báo, tuyên truyền qua trang Thông tin điện tử của Sở. 100% phản ánh hiện trường, góp ý của người dân liên quan đến ngành du lịch được xử lý đảm bảo đúng điều kiện...
 
Với mục tiêu Chuyển đổi số ngành hướng đến phát triển Kinh tế số, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức Sở Du lịch và đơn vị trực thuộc sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. 50% Doanh nghiệp du lịch dịch vụ tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hoặc có áp dụng giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trên Hue-S. Thúc đẩy các thành phần kinh tế có cung cấp dịch vụ sản phẩm hàng hóa tham gia vào sàn thương mại điện tử...
 
Với mục tiêu phát triển an toàn thông tin, phấn đấu triển khai các văn bản quản lý về an toàn thông tin, nghiên cứu triển khai các ứng dụng an toàn thông tin để đưa vào khai thác vận hành nhằm tăng cường năng lực thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin có chất lượng cao. Phối hợp với Trung tâm CNTT - Bộ VHTTDL, Sở thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan trong việc tăng cường tập trung vào khả năng phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin, thích ứng linh hoạt, giảm thiểu rủi ro và giảm nhẹ hậu quả của các cuộc tấn công, nâng cao năng lực mạng lưới điều phối ứng cứu sự cố về an toàn thông tin, nhanh chóng khôi phục trở lại trạng thái bình thường của hệ thống khi xảy ra sự cố. Đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin...
 
Trên cơ sở những nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được các mục tiêu đã đề ra, cần bảo đảm khai thác triệt để hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lớn, đồng thời bảo đảm sự kết nối giữa các hệ thống thông tin, bảo đảm tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử, Kế hoạch triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. Cụ thể, Kế hoạch bao gồm 04 nhiệm vụ trọng tâm sau: Chuyển đổi số ngành hướng đến hoàn thiện chính quyền điện tử và xây dựng Chính quyền số; Chuyển đổi số ngành hướng đến xây dựng Xã hội số; Chuyển đổi số ngành hướng đến phát triển Kinh tế số; Nguồn lực đảm bảo triển khai.
 
Ngành du lịch Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số ngành du lịch là nhiệm vụ quan trọng để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm phát triển chính quyền số, xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số, qua đó tạo dựng hệ thống thông tin, các công cụ tiện ích phục vụ khách du lịch, doanh nghiệp du lịch - dịch vụ; đẩy mạnh các sản phẩm, dịch vụ du lịch thông minh và nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến thị trường và đáp ứng yêu cầu về đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; góp phần thúc đẩy ngành du lịch Thừa Thiên Huế tăng trưởng và phát triển bền vững trên tinh thần: “Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao. Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 10.188.663
Đang truy cập 766