Tìm kiếm tin tức
Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Ngày cập nhật 14/06/2021

Ngày 14/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).

Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 và Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. 
 
Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo đến quý cơ quan, tổ chức và các cá nhân, nhóm cá nhân về Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, như sau:
- Hạn cuối nhận hồ sơ đăng ký dự thi: đến 17 giờ 00, ngày 31/8/2021.
- Chấm vòng sơ khảo, bán kết, chung kết: tháng 9-10/2021.
- Công bố kết quả và tổ chức trao giải: tháng 10/2021.
 
Theo đó, cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 gồm có 3 vòng:
 
Vòng sơ khảo: Ban Thư ký rà soát hồ sơ đảm bảo điều kiện dự thi về nội dung và hình thức; sau đó Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá đối với từng hồ sơ dự thi theo thang điểm do Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.
 
Vòng bán kết: Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá hồ sơ và khả năng thuyết trình, trả lời câu hỏi của đại diện tác giả có hồ sơ dự thi vào vòng bán kết theo thang điểm do Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.
 
Vòng chung kết: Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá hồ sơ và khả năng thuyết trình, trả lời câu hỏi của đại diện tác giả có hồ sơ dự thi vào vòng chung kết theo thang điểm do Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.
 
Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm có Giải thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh và Giải thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:
 
Giải thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh: trao giấy chứng nhận và tiền thưởng, cụ thể gồm: 01 Giải nhất: trị giá 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng); 02 Giải nhì: trị giá mỗi giải 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng); 03 Giải ba: trị giá mỗi giải 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng); 03 Giải khuyến khích: trị giá mỗi giải 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng).
 
Giải thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: trao giấy chứng nhận và tiền thưởng, cụ thể gồm: 01 giải A: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn); 02 giải B, mỗi giải 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn).
 
Các hồ sơ đạt giải Cuộc thi được ưu tiên xét chọn hỗ trợ theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
 
Hồ sơ dự thi gồm 01 bộ, được trình bày bằng Tiếng Việt, không tẩy xóa, đánh máy trên khổ A4, bao gồm: Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu đính kèm (Mẫu M-1a hoặc M-1b); Thuyết minh ý tưởng, dự án khởi nghiệp theo mẫu đính kèm (Mẫu M-2); Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu kèm theo (nếu có).
 
Mẫu hồ sơ đăng ký, Thể lệ Cuộc thi và các thông tin liên quan về Cuộc thi được đăng tải trên website: https://skhcn.thuathienhue.gov.vn và https://codokhoinghiep.thuathienhue.gov.vn.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế - Cơ quan thường trực Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. Địa chỉ: 24 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3833859; Email: ndnphuoc.skhcn@thuathienhue.gov.vn.
 
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.819.265
Truy cập hiện tại 133