Tìm kiếm tin tức
Nội dung tập huấn Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi pháp luật
Ngày cập nhật 18/11/2021

Triển khai Công văn số 2189/STP-BTTP, ngày 16/11/2021 của Sở Tư pháp về việc đăng tải các nội dung tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi pháp luật; Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung tập huấn để triển khai đến toàn thể CBCCVC và NLĐ của Sở Du lịch.

Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-UBND, ngày 31/12/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 293/KH-UBND, ngày 31/12/2020 về thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 54/KH-UBND, ngày 24/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, để đảm bảo việc triển khai thực hiện các quy định, kỹ năng, nội dung về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được thống nhất từ Trung ương đến địa phương, trên cơ sở đề cương tập huấn của Bộ Tư pháp; 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người chưa cần thiết, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, áp dụng mạnh mẽ công nghệ trong họp, chỉ đạo điều hành, học tập, khai báo điện tử, …nhằm bảo đảm hoàn thành các nội dung công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021; Sở Tư pháp đã biên soạn các nội dung, chuyên đề theo các Kế hoạch nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sở Du lịch đăng tải toàn bộ nội dung tài liệu để CBCCVC biết và thực hiện./. (đính kèm tài liệu)

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 6.256