Tìm kiếm tin tức
Ngày hội vùng cao A Lưới
Ngày cập nhật 06/04/2022

Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội vùng cao A Lưới vào dịp Lễ 30/4/2022.

Ngày hội vùng cao A Lưới được tổ chức với mục địch sẽ là Ngày hội là hoạt động văn hóa, chính trị nhằm bảo tồn, phát huy và tôn vinh giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới.  Lễ hội sẽ tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc giao lưu, học hỏi, tạo mối đoàn kết nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp và gắn kết cộng đồng các dân tộc, khơi dậy lòng tự hào, truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc. Thông qua Ngày hội để phát triển văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới, làm phong phú, đa dạng các sản phẩm hàng hóa, đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách và phát triển du lịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀY HỘI VÙNG CAO:
1. Khai mạc và biểu diễn nghệ thuật
- Thời gian: Vào lúc 19 giờ 30, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (thứ Sáu).
- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao.
2. Chương trình tái hiện nghi lễ cúng dâng Dèng của dân tộc Tà Ôi 
- Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30, ngày 30 tháng 4 năm 2022 (thứ Bảy).
- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin.
3. Liên hoan ẩm thực truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá Du lịch
- Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 4 năm 2022 (thứ Bảy).
-  Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin.
4. Tái hiện tục đi Sim (Pộc Xu)
- Thời gian: Vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 4 năm 2022 (thứ Bảy).
- Địa điểm: Suối Pâr Le, xã Hồng Hạ.
- Đơn vị chủ trì: xã Hồng Hạ.
5. Trình diễn, trưng bày sản phẩm Dèng của dân tộc Tà Ôi 
- Thời gian: Từ ngày 30/4/2022 đến 01/5/2022
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa  - Thông tin và Thể thao.
6. Phiên chợ vùng cao
- Thời gian: Từ ngày 30/4/2022 đến 01/5/2022
- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế - Hạ tầng
7. Triển lãm ảnh
- Thời gian: Từ ngày 30/4/2022 đến 01/5/2022
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa  - Thông tin và Thể thao.
8. Chương trình biểu diễn tắm suối và tái hiện các hoạt động sinh hoạt dưới nước 
- Thời gian: Vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 5 năm 2022 (Chủ nhật).
- Địa điểm: Thác A Nôr, xã Hồng Kim.
- Đơn vị chủ trì: Xã Hồng Kim
9. Lễ hội cồng chiêng, hội hoa, điêu khắc, đàn, sáo, nhạc cụ
- Thời gian: vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 5 năm 2022 (Chủ nhật).
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa  - Thông tin và Thể thao.
10. Chương trình Bế mạc 
- Thời gian: 19 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 5 năm 2022 (Chủ nhật).
- Trình diễn trang phục Dèng.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao.
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.252.797
Đang truy cập 14.326