Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 4 năm 2023
Ngày cập nhật 07/05/2023

Ngày 21 tháng 4 năm 2023, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 4 năm 2023

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 03
Uớc tháng 04 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 04 so tháng trước (%) Ước tháng 04 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 4 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt       265,255         282,530      964,782        106.51      203.04        225.41
Trong đó, Khách quốc tế          129,915           132,877       428,761         102.28    4,417.45       5,560.38
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ1 Lượt       139,059         156,380      513,264        112.36      216.94        261.55
Trong đó, Khách quốc tế            58,653            63,727       203,570         108.65    4,388.91       3,612.60
3. Tổng thu từ du lịch Triệu       660,058         772,636   2,361,176        117.06      320.15        329.82

Ghi chú: 1số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế

Ngô Thị Anh Thư
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 6.371