Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 5 năm 2023
Ngày cập nhật 05/06/2023

Ngày 23 tháng 5 năm 2023, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 5 năm 2023

 

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 04
Uớc tháng 05 Luỹ kế
từ đầu năm
Dự tính ước 6 tháng Ước tháng 05 so tháng trước (%) Ước tháng 05 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 5 tháng so với cùng kỳ năm trước (%) Ước 6 tháng so cùng kỳ (%)
1. Khách du lịch Lượt       296,683         300,568   1,279,503    1,640,185        101.31          194.91            216.16     229.30
Trong đó, Khách quốc tế          113,566            99,566       509,016         567,216           87.67         3,085.40           4,902.87    4,580.97
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ1 Lượt       137,987         153,368      679,692       845,892        112.77          158.32            222.88     193.82
Trong đó, Khách quốc tế           50,633            56,866       250,177         308,377         112.31         1,574.80           2,705.79    1,231.24
3. Tổng thu từ du lịch Triệu       664,404         689,490   2,942,434    3,494,026        103.78          191.10            263.02     248.27

Ghi chú: 1số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế

 

 

Ngô Thị Anh Thư
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 5.561