Tìm kiếm tin tức
Công khai kết quả giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Du lịch
Ngày cập nhật 14/06/2023

Sở Du lịch có 26/26 TTHC (chiếm tỷ lệ 100%) được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, hoạt động tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, công dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh được thực hiện nghiêm túc và ngày càng đi vào nề nếp. Sở Du lịch công khai kết quả giải quyết TTHC trong 6 tháng đầu năm như sau: 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được người dân/doanh nghiệp thực hiện ở dịch vụ công mức độ 3 và 4 nên tất cả hồ sơ đều được người dân/doanh nghiệp nộp trực tuyến. 100% kết quả giải quyết TTHC khi trả cho người dân và doanh nghiệp đều được cán bộ xử lý số hóa và trả bằng file pdf có ký số thông qua Cổng dịch vụ công và bản giấy để thuận tiện cho người dân dễ dàng theo dõi và nhận kết quả.

Tính từ ngày 15/12/2023 đến 10/6/2023: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 348 hồ sơ, trong đó: số mới tiếp nhận trong kỳ: 228 (trực tuyến: 201; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 0); số từ kỳ trước chuyển qua: 120

Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 290; trong đó, giải quyết trước hạn: 221 ; đúng hạn: 69; quá hạn: 0; Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 58; trong đó, trong hạn: 58, quá hạn: 0

Việc giải quyết TTHC tại Sở Du lịch luôn được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật. Với phương châm ‘‘thân thiện, đơn giản, đúng hẹn’’, Sở Du lịch đã giải quyết TTHC cho công dân/tổ chức đúng hạn và không để xảy ra trường hợp phản ánh, khiếu nại nào.

Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.733.888
Đang truy cập 18.829