Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 9 năm 2023
Ngày cập nhật 25/09/2023

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 9 năm 2023

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 08
Uớc tháng 09 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 09 so tháng trước (%) Ước tháng 09 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 9 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt       286,733         278,967   2,420,279          97.29      150.90        160.18
Trong đó, Khách quốc tế            67,837            66,334       745,560           97.78       259.21         729.46
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ1 Lượt       171,052         168,767   1,323,136          97.62      129.63        155.27
Trong đó, Khách quốc tế            45,647            48,134       398,332         105.45       258.80         534.34
3. Tổng thu từ du lịch1 Triệu       661,203         651,260   5,414,144          98.50      123.03        162.39

Ghi chú: 1số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế 

 

Ngô Thị Anh Thư
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 5.836