Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Huế ban hành danh mục sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020
Ngày cập nhật 15/05/2019

Ngày 13/05/2019, Chủ tịch UBNd tỉnh đã ký Quyết định 1162/QĐ-UBND ban hành danh mục sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020 và giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Danh mục sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020, bao gồm các nhóm:

STT

Tên sản phẩm

Vùng sản xuất chủ yếu

I

Nhóm ẩm thực Huế

 

1

Bún bò Huế, cơm chay, cơm hến, bún tươi, các loại bánh, các loại chè

TP Huế, TX Hương Trà, huyện Quảng Điền

2

Mè xửng

TP Huế và các địa phương

II

Nhóm thủy, hải sản vùng đầm phá

 

 

Các sản phẩm thủy, hải sản nuôi trồng và đánh bắt

 

3

Cá vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền

4

Tôm (tôm thẻ chân trắng, tôm sú)

Các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc

 

Các sản phẩm thủy, hải sản chế biến

 

5

Tôm chua

TP Huế, các huyện Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc

6

Nước mắm, ruốc, mắm các loại

TP Huế, các huyện Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, Phong Điền

III

Nhóm sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi

 

7

Bưởi thanh trà (Thanh Trà Huế)

TP Huế, TX Hương Trà, Hương Thủy, huyện Phong Điền, Phú Lộc 

8

Lúa, gạo chất lượng cao

TX Hương Thủy, Hương Trà; huyện Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền

9

Rau má tươi, trà rau má

Huyện Quảng Điền

10

Sen Huế

TP Huế, TX Hương Trà, Hương Thủy; các huyện Phong Điền, Phú Lộc, Quảng Điền

11

Bò, thịt bò

Các huyện A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc

IV

Nhóm sản phẩm dược liệu

 

12

Tinh dầu tràm, tinh dầu sả và các loại tinh dầu từ dược liệu

TP Huế, các huyện Phú Lộc, Phong Điền, Nam Đông, Quảng Điền

V

Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ

 

13

Áo dài Huế

TP Huế và các địa phương

14

Vải Dèng

Huyện A Lưới

15

Mây tre, mộc mỹ nghệ

TP Huế, TX Hương Trà, các huyện Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền

16

Đúc đồng

TP Huế

Bún bò Huế, một trong các sản phẩm chủ lực của Thừa Thiên Huế. Theo: baothuathienhue.vn

Sản phẩm chủ lực là các sản phẩm quy định tại Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực địa phương và khung giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời phê duyệt các giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020”.

Trong thời gian tới, các Sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch, lồng ghép các nguồn kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh.
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.118.833
Truy cập hiện tại 2.593