Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Thông báo thay đổi thời gian làm việc của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/09/2018

Thông báo thay đổi thời gian làm việc của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế.

Căn cứ Thông báo 234  /TB-UBND ngày 31/08/2018 của UBND tỉnh, Sở Du lịch thay đổi giờ làm việc hành chính kể từ ngày 05/9/2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Sở Du lịch và đơn vị trực thuộc như sau:
- Buổi sáng:  Bắt đầu làm việc từ 07h30  đến 11h30.
- Buổi chiều: Bắt đầu làm việc từ 13h00   đến 17h00.
Đối bộ phận Một cửa làm việc tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần vẫn tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thì thời giờ làm việc cũng bắt đầu làm việc: Từ 07h30  đến 11h30.
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế thông báo để các tổ chức, cá nhân, nhân dân biết và thuận tiện cho công việc./.
 
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.657.829
Truy cập hiện tại 110