Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Biểu mẫu cung cấp thông tin khởi tạo tài khoản
Ngày cập nhật 17/10/2018

Tăng cường năng lực triển khai công tác thống kê du lịch và công tác thu thập, tổng hợp báo cáo thống kê theo Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép.

Sở Du lịch đề nghị các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch cung cấp thông tin nhân sự chịu trách nhiệm báo cáo số liệu định kỳ của đơn vị để Sở Du lịch tạo tài khoản.

Sơ· Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.780.294
Truy cập hiện tại 236