Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Thẩm quyền cấp chứng chỉ ngoại ngữ
Ngày cập nhật 23/11/2018

Ngày 02 tháng 11 năm 2018, Tổng cục Du lịch đã có công văn gởi đến các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc về việc thông báo các đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ ngoại ngữ.

Trong công văn 1552/TCDL-LH nêu rõ: sau khi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về các đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ ngoại ngữ như sau:
 
1. Hiện nay Bộ GDĐT đang xem xét lựa chọn đơn vị có đủ năng lực tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng chi Việt Nam hiện nay theo quy định tại Thông tư số 23/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017. Vì vậy đến nay chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp và chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu.
 
2. Đến nay, chỉ có Tổ chức Giáo dục quốc tế IDP (IDP Education Viet Nam ) và Hội đồng Anh (British Council) được ủy quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS (tham khảo https://www.idp.com/vietnam, htpp://www.britishcouncil.vn), chỉ IIG Việt Nam được ủy quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ TOEFL và TOEIC (tham khảo tại http://www.iigvietnam.com/vi), chỉ Hội đồng Anh (British Council) được ủy quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ Aptis (tham khảo tại http://www.britishcouncil.vn/thi/aptis), chỉ Phân viện Puskin được ủy quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nga TORFL (tham khảo tại https://puskinh.edu.vn/chi-tiet-san-pham/1139/Chung-chi-tieng-Nga-quoc-te-TORFL.html).
 
Một số cơ sở giáo dục hoặc trung tâm tại Việt Nam được ủy quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Pháp (DELF), tiếng NHật (JLPT), tiếng Trung Quốc (HSK), tiếng Hoa (TOCFL), tiếng Hàn Quốc (TOPIK). Vì thế các tổ chức, cá nhân khi xin cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế cần tham khảo tại các website chính thức của các tổ chức cấp chứng chỉ quốc tế  đó (https://www.vn.ambafrance.org/DELF-DALF (DELF); https://www.vietnam.campusfrance.org/vi/page/lich-thi-tcf (TCF); https://www.jlpt.jp/e/application/overseas_list.html (JLPT); https://www.chinesetest.cn/goKdInfoOrPlan.do (HSK); https://tweduvn.org/vn/chinese.php?cid= 12&id=85 (TOFCL); https://www.topik.go.kr/usr/cmm/subLocation.do?menuSeq=2110401 (TOPIK)).
 
Sở du lịch Thừa Thiên Huế xin thông báo để các Tổ chức, cá nhân biết.
 
Thông tin chi tiết xin xem tại đây.
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Góp ý đã đăng
Người gửi: Nguyễn Bảo Quốc; Email: nguyen.bao.quoc@ifv.vn; Ngày gửi: 23/11/2018 11:50
Tại Huế: Viện Pháp tại Huế trực thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức các kỳ thi lấy văn bằng DELF vào tháng 3, tháng 5 và tháng 11 hằng năm và các ký thi TCF vào các tháng 1, 4,6, 11 và 12 hằng năm. Muốn có thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 3 832 893 / 3 822678 - contacthue@ifv.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.610.434
Truy cập hiện tại 39