Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Nghị định mới về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
Ngày cập nhật 24/05/2019

Ngày 09/10/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2007/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Mục 3 Chương II Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo và các khoản 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 và 41 Điều 2 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo hết hiệu lực.

Tập tin đính kèm:
Đoàn Minh Trí
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.139.218
Truy cập hiện tại 1.918