Tìm kiếm tin tức
Bộ VHTTDL ban hành văn bản thống nhất hoạt động thanh tra
Ngày cập nhật 24/07/2017

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải vừa ký ban hành văn bản số 3035 về thực hiện Chỉ thị số 20 năm 2017 của Thủ tướng.

Theo đó, ngày 17/5/2017, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 20 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Để tăng cường thực hiện tốt công tác thanh tra nói chung và đặc biệt là hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ trưởng Bộ VHTTDL yêu cầu Thanh tra Bộ, các Tổng cục, các Cục, Vụ và các đơn vị thuộc Bộ, các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20 của Thủ tướng, đồng thời cần triển khai thực hiện loạt nhiệm vụ.

Cụ thể, về xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm: Thanh tra Bộ chủ trì việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Bộ VHTTDL trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt; hướng dẫn Thanh tra các Sở xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Lãnh đạo Sở phê duyệt. Quá trình triển khai phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và kế hoạch thanh tra về thời gian và nội dung thanh tra, tránh chồng chéo, trùng lặp về đối tượng.

Việc thanh tra đột xuất phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Chỉ thị số 20 của Thủ tướng.

Hình minh họa: Báo Thế giới và Việt Nam.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ khi xây dựng kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý nhà nước được giao phải thống nhất với Chánh Thanh tra Bộ để tránh chồng chéo, trùng lặp về đối tượng trong kế hoạch thanh tra hàng năm của Bộ, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Đồng thời, thông báo cho Giám đốc các Sở liên quan biết để rà soát tránh trùng lặp với kế hoạch thanh tra hàng năm của Sở.

Giám đốc các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm của Sở theo đúng định hướng về thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ để tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra chuyên ngành, đồng thời xử lý việc chồng chéo giữa hoạt động kiểm tra của các phòng nghiệp vụ thuộc Sở, các đơn vị cấp huyện về đối tượng, nội dung với kế hoạch thanh tra hàng năm của Sở.

Đối với lĩnh vực du lịch, nhất là các cơ sở lưu trú du lịch thường xuyên chịu sự kiểm tra của nhiều cấp, nhiều ngành, đề nghị Giám đốc Sở tham mưu cho Chủ tịch UBND có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương thực hiện thống nhất và đồng bộ trong việc thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp theo hướng lồng ghép và phối hợp giữa các cơ quan với nhau. Đồng thời giao Sở Du lịch, Sở VHTTDL là đầu mối xây dựng và đề xuất kế hoạch kiểm tra không quá 01 lần/năm để tránh trùng lặp, chồng chéo. Về nội dung này Bộ VHTTDL cũng đã có văn bản số 3142/BVHTTDL-TTr ngày 12/8/2016 gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng yêu cầu Chánh Thanh tra Bộ chủ động tổ chức triển khai thực hiện đúng kế hoạch thanh tra hàng năm của Bộ, xử lý kịp thời việc chồng chéo, trùng lặp về đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức việc thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng. Báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện định kỳ hàng quý để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, ngay sau khi kết thúc Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp vào tháng 5/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký chỉ thị 20 yêu cầu tránh thanh tra chồng chéo. Theo đó, quan điểm của Chỉ thị là trong một năm chỉ được thanh, kiểm tra hoặc kiểm toán một lần.

Về thẩm quyền của Chủ tịch UBND các tỉnh, TP là đầu năm phải phê duyệt kế hoạch thanh tra theo kế hoạch. Thanh tra tỉnh, TP là đầu mối chủ trì tiếp nhận toàn bộ đề xuất về thanh tra của các Sở, ngành, qua đó xây dựng kế hoạch để trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch thanh tra.

Chỉ thị này ngay lập tức đã được cộng đồng doanh nghiệp đón nhận hứng khởi và nhiều doanh nghiệp cho rằng, đây chính là một trong những "món quà" lớn từ Thủ tướng sau Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp lần thứ 2 này. Tại Hội nghị, một số doanh nghiệp đã "than trời" về tình trạng một năm phải đón nhiều đoàn thanh, kiểm tra, kiểm toán, không còn thời gian để chuyên tâm sản xuất, kinh doanh./.

Thái Linh
 

đặc sản Huế, fesstival huế, du lịch, hue tourism, du lịch Huế, khách sạn Huế, huetourism, festival huế, ẩm thực huế, món ngon, món ăn huế

Theo: Toquoc
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.538.457
Đang truy cập 10.781