Tìm kiếm tin tức
Đoàn Thanh tra Sở Du lịch thực hiện công bố Quyết định Thanh tra hành chính tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch
Ngày cập nhật 25/10/2018

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018, ngày 22 tháng 10 năm 2018, Đoàn Thanh tra Sở đã tiến hành công bố Quyết định Thanh tra số 201/QĐ-SDL của Giám đốc Sở Du lịch về việc thanh tra hành chính tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.

Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra gồm có: ông Nguyễn Văn Phúc - PGĐ Sở Du lịch; Đoàn Thanh tra; ông Nguyễn Bảo Kỳ - PGĐ Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch và các cán bộ, viên chức có liên quan. 

 
Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Nội dung thanh tra chủ yếu tâp trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác tổ chức, cán bộ, tài chính ngân sách, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm,chống lãng phí. 
Thanh tra Sở
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.772.997
Đang truy cập 13.985