Tìm kiếm tin tức
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
Ngày cập nhật 18/03/2021

Ngày 11/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-TTCP về quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-TTCP là Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, gồm các quy tắc sau:
 
1. Tinh thần và thái độ làm việc (Điều 3);
 
2. Trang phục, tác phong làm việc (Điều 4);
 
3. Giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử và trên mạng xã hội (Điều 5);
 
4. Ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Điều 6);
 
5. Ứng xử giữa công chức, viên chức với cấp trên và với đồng nghiệp (Điều 7);
 
6. Ứng xử với cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác và cơ quan thông tin, báo chí (Điều 8);
 
7. Ứng xử với tổ chức, cá nhân nước ngoài (Điều 9);
 
8. Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra (Điều 10);
 
9. Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân (Điều 11);
 
10. Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo (Điều 12);
 
11. Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng (Điều 13).
 
Hiện theo quy định tại Quyết định 1860/QĐ-TTCP ngày 06/09/2007 của Thanh tra Chính phủ về việc Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra chỉ có 10 quy tắc nhưng từ ngày  01/5/2021, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân sẽ có tới 11 quy tắc, trong đó bổ sung 02 quy tắc quan trọng (quy tắc Giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử và trên mạng xã hội và quy tắc Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân).
 
Chi tiết từng quy tắc trên xem tại Thông tư 01/2021/TT-TTCP, có hiệu lực từ 01/5/2021, thay thế Quyết định 1860/QĐ-TTCP.
 

 

Tập tin đính kèm:
Đoàn Minh Trí
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 12.930.816
Đang truy cập 1.938