Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO về việc thời hạn hết hiệu lực của thủ tục Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
Ngày cập nhật 22/01/2022

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL, ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

 Căn cứ Quyết định số 1983/QĐ-UBND, ngày 11/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Sở Du lịch trân trọng thông báo thủ tục “Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 (1.010087)”  hết hiệu lực kể từ ngày 31/01/2022.

 Sở Du lịch kính thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện./.

 

 

Tập tin đính kèm:
Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.733.888
Đang truy cập 18.548