Tìm kiếm tin tức
Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày cập nhật 24/01/2022

Ngày 29/12/2021, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã ký ban hành Quyết định số 3506/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Quyết định số 3506/QĐ-BVHTTDL ban hành có tất cả 244 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó thủ tục hành chính cấp Trung ương thực hiện có 88 thủ tục; thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện có 129 thủ tục; thủ tục hành chính cấp huyện thực hiện có 20 thủ tục và thủ tục hành chính cấp xã thực hiện có 7 thủ tục.
 
Riêng trong lĩnh vực quản lý du lịch có 37 thủ tục hành chính, trong đó thủ tục hành chính cấp Trung ương thực hiện có 8 thủ tục, thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện có 29 thủ tục.
 
Kể từ ngày 01/01/2022 khi Quyết định này có hiệu lực thi hành thì các Quyết định sau đây hết hiệu lực:
 
(1) Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
(2) Quyết định số 632/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
(3) Quyết định số 820/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
(4) Quyết định số 1258/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
(5) Quyết định số 1662/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Toàn bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
Tập tin đính kèm:
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 18.584