Tìm kiếm tin tức
Kết quả xử lý thủ tục hành chính quý I năm 2022 của Sở Du lịch
Ngày cập nhật 14/03/2022

Trong Quý I năm 2022 (15/12/2021-10/3/2022), Sở Du lịch đã tiếp nhận 168 hồ sơ; có 164 hồ sơ đã được giải quyết trước và đúng hạn; 04 hồ sơ đang trong hạn đang giải quyết.

 

 

Việc tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính của Sở Du lịch luôn đảm bảo nguyên tắc "Thân thiện - Đơn giản - Đúng hẹn".

STT

Tên đơn vị

Tổng hồ sơ

Hồ sơ chờ tiếp nhận

Hồ sơ đang giải quyết

Hồ sơ đã giải quyết

Không hợp lệ

Tổng cộng

Trong hạn

Trễ hạn

Tổng cộng

Trong hạn

Trễ hẹn

Tổng cộng

Trước hẹn

Đúng hẹn

Trễ hẹn

 

TỔNG CỘNG

168

1

1

0

4

4

0

164

140

24

0

3

1

00.23.H57 - Sở Du lịch

168

1

1

 

4

4

 

164

140

24

 

3

 

Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 19.367