Tìm kiếm tin tức
QUYÊT ĐỊNH Về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày cập nhật 06/04/2022

Ngày 31/3/2022, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 757/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vu, chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

Theo đó, có 03 TTHC cấp Trung ương và 08 TTHC cấp địa phương có thay đổi về phí và lệ phí theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/20222 đến hết ngày 30/6/2022). Cụ thể:

- Cấp Trung ương: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

- Cấp Địa phương: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm; Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế; Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Đính kèm file nội dung chi tiết./.

Tập tin đính kèm:
Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 18.114